Comisión Intersectorial de Mediación

Composición da Comisión:

Ricardo Fandiño Pascual, Coordinador
Ana María Ulloa Lagerepresentante da Sección de Psicoloxía Educativa
Carlos Montes Piñeirorepresentante da Sección PTO
Nuria González Lois,  representante da Sección de Psicoloxía Xurídica 
Mª Elena Bastos Expósitorepresentante da Sección de Psicoloxía Intervención Social
Noemí Silva Álvarez, representante da Sección de Psicoloxía e Saúde
Cristina Torrado Tarrío, representante do Grupo de Tráfico e Seguridade


Obxectivos:
A Comisión Intersectorial de Mediación ten como obxectivo xeral dar a coñecer e impulsar a aplicación da mediación tanto entre os colexiados e colexiadas como nas institucións e na sociedade en xeral.

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia é Institución de Mediación do Rexistro de Mediadores do Ministerio de Xustiza [accede ao enlace]

Listado de psicólogas e psicólogos inscritos no Rexistro de Mediación do COPG [accede ao pdf]

Solicitude de inscrición no Rexistro de Mediadores e Mediadoras a través da sede elecrónica [accede ao enlace]