Psicólogo/a sanitario/a

Empresa: Gabinete Psicoloxía
Lugar: Pontevedra.
Prazas: 1

Funcións:
- Consultas, tratamento e diagnóstico.

Requisitos:
- Estar colexiado/a.
- Grao en Psicoloxía.
- Máster en Psicología Xeral Sanitaria e formación.

Outros aspectos:
- Experiencia laboral, outras formacións, traballo en equipo e proactividade.

29/11/2023

Psicólogo/a

Empresa: Asociación Perros y Letras
Lugar: A Coruña.
Prazas: 1.

Funcións:
- Intervencións asistidas con cans.

Requisitos:
- Grao en psicoloxía.
- Estar colexiado/a.
- Ter can ou cadela de terapia propio.

Condicións laborais:
- Contrato mercantil.
- Autónomo/a.
- Máximo de dúas horas por centro de traballo semanalmente.

27/11/2023

Neuropsicólogo/a

Empresa: Neuritas Lugo.
Lugar: Lugo.
Prazas: 1.

Funcións:
- Avaliacións neuropsicolóxicas, realización de informes e elaboración de programas de intervención.
- Intervención neuropsicolóxica no caso de ser necesario.

 

Requisitos:
- Estar colexiado/a.
- Grao en Psicoloxía/a.
- Máster en Neuropsicoloxía e experiencia na administración dos test e elaboración de informes.

22/11/2023

Neuropsicólogo/a

Empresa: Clínica Sentir.
Lugar: Carballo.
Prazas: 1.

Funcións:
- Evaluacións neuropsicolóxicas.
- Informes neuropsicolóxicos.
- Terapia e rehabilitación neuropsicolóxica a menores con dificultades no neurodesarroio.
- Atención temperá.

16/11/2023

Psicólogo/a infanto-xuvenil

Empresa: Clínica Sentir.
Lugar: Carballo.
Prazas: 1.

Funcións:
- Terapia infanto-xuvenil e familiar.

Requisitos:
- Estar colexiado/a.
- Grao en Psicoloxía.
- Habilitación sanitaria / Máster en Psicología Xeral Sanitaria.
- Experiencia no posto.
- Formación en Psicoloxía infanto-xuvenil.
- Formación en Terapia Familiar Sistemática.

16/11/2023

Páxinas