Psicólogo/a para Espazo Aberto SCP

Precísase psicólogo/a para Espazo Aberto SCP en Ribeira, preferiblemente autónomo/a para intervención terapéutica con famlias, nenos e adolescentes. 

Os requisitos necesarios son:

  • Licenciatura/Grao en Psicoloxía. 
  • Habilitación para o exercicio de actividades sanitarias. 
  • Experiencia en intervención inafnto-xuvenil.
  • Experiencia en intervención familiar.
  • Formación continua e actualizada.

Outros aspectos a valorar:

18/6/2021