Psicólogo/a autónomo/a para Ekilibra Centro

Precísase un psicólogo/a infanto-xuvenil autónomo/a para Ekilibra Centro. O lugar do posto de traballo é Cambre.

As funcións a realizar son as propias do posto e os requisitos necesarios, ter a Licenciatura/Grao en Psicoloxía e o Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria ou a habilitación da Consellería de Sanidade para o exercicio de actividades sanitarias.

As persoas interesadas poñerse en contacto a través dos seguinte enderezo electrónico: info@ekilibracentro.es

2/8/2021

Psicólogo/a para Espazo Aberto SCP

Precísase psicólogo/a para Espazo Aberto SCP en Ribeira, preferiblemente autónomo/a para intervención terapéutica con famlias, nenos e adolescentes. 

Os requisitos necesarios son:

  • Licenciatura/Grao en Psicoloxía. 
  • Habilitación para o exercicio de actividades sanitarias. 
  • Experiencia en intervención inafnto-xuvenil.
  • Experiencia en intervención familiar.
  • Formación continua e actualizada.

Outros aspectos a valorar:

18/6/2021