Psicólogo/a Infanto-xuvenil para Psicosaúde Pontevedra

Precísase Psicólogo/a Infanto-xuvenil con contrato de colaboración para Psicosaúde Pontevedra, para realizar avaliación e intervención en infancia e adolescencia. Precísase ter o Título de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía Clínica, o Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria ou a habilitación para o exercicio de actividades sanitarias. Tamén é necesario ter formación en infancia e adolescencia, e valorarase formación en terapia EMDR.

As persoas interesadas na oferta poñerse en contacto nos seguintes datos:

16/4/2021

Traballador autónomo para Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Precísase traballar autónomo para servizo de atención psicolóxica para o Centro de Día de inclusión social de Ferrol e os Centros de acollida de Cáritas en Ferrol. Perfil de persoa en exclusión social e exclusión social severa.

As persoas interesadas en optar á oferta poñerse en contacto con Marta Pazo Paniagua:

Tlfn.: 676 717 941
E-mail: coordinacion.cdmondonedo@caritas.es

 

16/4/2021

Psicólogo/a Clínico/a Asociado/a para IPSE - Intervención Psicolóxica Especializada

Psicólogo/a Clínico/a para a derivación de casos para a asistencia psicolóxica presencial e/ou en consulta. 

Precísase estar en posesión do Título de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía Clínica.

As persoas interesadas en optar á oferta poñerse en contacto: cpolo@ipse-psicologia.com

16/4/2021

Psicólogo/a Clínico/a ou Psicólogo/a Xeral Sanitario para A coruña

Precísase Psicólogo/a Clínico/a ou Psicólogo/a Xeral Sanitario colaborador autónomo/a para a cidade de A Coruña. As funcións a realizar son para o tratamento de psicolóxico a nenos e nenas, adolescentes e adultos. Os requisitos que se precisan son ter o Título de Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía Clínica ou o Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria.

As persoas interesadas poñerse en contacto enviando o currículum viate ao enderezo electrónico: trescoruna@gmail.com

9/4/2021

Psicólogo/a para Cáritas Ferrol

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol precisa 1 psicólogo/a para servizo de atención psicolóxica para o centro de día de inclusión social e os centros de acollida de Cáritas en Ferrol. Perfil de persoa en exclusión social e exclusión social severa.

Profesional autónomo/a.

Contrataranse un número de horas semanais a valorar.

As persoas interesadas contactar con:

Marta Pazo Paniagua, coordinadora xeral
e-mail: coordinacion.cdmondonedo@caritas.es 
Tfno.: 676717941

31/3/2021

Psicólogo/a para Psicoayuda

Precísase psicólogo/a especialista en psicoloxía clínica ou psicólogo/a sanitario/a dado de alta en autónomos que poda facer seguimento a pacientes durante varios meses para Centro Psicoayuda en Vigo. Precísase experiencia con nenos, nenas e adultos. 

A xornada sería de luns a vernes de 16 a 20 horas.

A atención realizaríase no propio centro.

As persoas interesadas en optar á oferta poñerse en contacto a través dos seguintes datos:

Victoria Romero
Tlfn.: 628 898 188
E-mail: victoriaromer@gmail.com

22/3/2021

Páxinas