Guía práctica para o tratamento informativo da violencia contra a muller.

Existe un amplo consenso sobre principios básicos que os profesionais dos medios de comunicación debemos ter en conta no tratamento da información sobre a violencia machista; son postulados  recollidos en códigos autorreguladores, suscritos por medios de comunicación, colexios profesionais e asociacións de xornalistas, e respaldados unánimemente polos organismos públicos de proteción e defensa dos dereitos da muller.

Instamos a todos os medios de comunicación e xornalistas que desenvolven o seu traballo no noso ámbito a tratar os casos de violencia contra a muller: física, psicolóxica ou sexual, como un problema social de primeira orde, derivado dun modelo patriarcal que está na orixe da desigualdade.

QUE PODES FACER

Acode a expertas en materia xurídica, psicolóxica e policial para contextualizar informativamente o problema social da #ViolenciaMachista.

Non esquezas o 016 nas túas informacións sobre #ViolenciaSexista. Menciona os recursos para a seguridade e a protección contra o #Maltrato.

Divulga casos das #Superviventes que superaron con éxito a violencia. E non esquezas nunca a difusión das sentenzas xudiciais de #Condena.

Dalle espazo e voz aos homes que defenden a igualdade e rexeitan abertamente as estratexias de dominación e control do #Patriarcado.

Os medios deben abandeirar a loita contra a #Misoxinia e a #Desigualdade de #Xénero expresando claramente o rexeitamento social ao machismo. 

OLLO

A  #ViolenciaMachista é un #Atentado contra a #Liberdade e os #DDHHque enraíza no #SupremacismoDeXénero: non a despraces ao bloque de #Sucesos.

Titula con rigor. Evita expresións eufemísticas que atenúen a responsabilidade criminal dos #MaltratadoresViolentos e dos #Asasinos.

O efecto narcotizante de fórmulas manidas (outro caso máis de violencia) dificulta a función dos medios na erradicación da #ViolenciaContraAMuller.

Subliña o Agresor como único responsable. Obvia os comentarios que culpen a vítima ou banalicen a agresión. A violencia nunca se xustifica.

Ante a #ViolenciaMachistaOuSexual, rexeita detalles morbosos e imaxes que poñan en perigo a integridade física ou psicolóxica da agredida.

Impide a difusión acrítica de #EstereotiposSexistas einformacións que presenten a muller nun papel subalterno ou dependente.

Cartel Informa_DOR [ver pdf]

FONTES

OUTRAS RECOMENDACIÓNS 

OUTROS ENLACES DE INTERESE