AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Colexiación

Podes tramitar a túa colexiación persoalmente na sede do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ou a través de correo postal. A continuación detállanse os requisitos para a colexiación no ano 2018:

Fotografías:
Achegarase 1 foto tamaño carné.

Título:
- Deberase presentar orixinal e copia do título de licenciatura/grao ou certificado de telo solicitado. No caso de ser tramitada a colexiación por correo postal deberase aportar fotocopia compulsada por ambas caras do Título.

- Se se posúe a titulación profesional para o exercicio de actividades sanitarias (Título de Especialista en Psicoloxía Clínica, Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria, habilitación para o exercicio de actividades sanitarias) deberase presentar orixinal e copia para poder incluír no Rexistro Estatal de Profesionais Sanitarios/as (REPS) do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social. 

DNI
Presentarase orixinal e copia por ámbas  caras. No caso de ser tramitada a colexiación por correo postal deberase achegar fotocopia compulsada por ambas caras do teu DNI.

Datos bancarios:
Para o posterior abono das cotas colexiais, farase domiciliación bancaria, sendo necesario aportar datos bancarios especificando o IBAN do número de conta (24 díxitos) e o Código SWIFT/BIC. Tanto o número de IBAN como o Código SWIFT/BIC deberalo solicitar na túa sucursal bancaria.

Impresos de colexiación:
- Datos personais [ver pdf]
- Datos profesionais [ver pdf]
- Impreso domiciliación bancaria [ver pdf]
- Conta de e-mail (Opcional) [ver pdf]

Pago no momento da colexiación:
Abonaranse no momento de colexiarse, os seguintes conceptos:

- Cota de inscrición: 94,80€.
  Taxa reducida para quen se colexie nos 24 meses seguintes á súa data de graduación: 47,40€.
  Están exentas aquelas persoas que se reincorporen ao Colexio de novo, sempre e cando non trascorresen máis de 5 anos desde o momento da súa baixa.

- Mensualidades a disfrutar dentro do semestre natural en que se produce a colexiación. 16,50 €/mes. (Pago semestre enteiro: 99,00€)

- Cota de derrama de local: 30,05 € (só na primeira colexiación).

No caso de que a colexiación se tramite por correo postal, deberase achegar a copia do resgardo que acredite ter feito o ingreso ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia no Nº de conta ES 64 2080-0316-23-3040008164 de ABanca do importe correspondente á colexiación.

 

Comunicación colexial:

De conformidade co acordo da Xunta de Goberno do Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) adoptado na súa reunión do 28 de marzo de 2009 e en base ao disposto no artigo 3.2 da vixente Lei 2/1974, de 13 de febreiro, de Colexios Profesionais, infórmase que é requisito indispensable para o exercicio da profesión atoparse incorporado ao Colexio correspondente.
Esta incorporación débese realizar no Colexio Territorial que se corresponda co enderezo da actividade profesional, único ou principal.
Por iso, rógase a todos/as os/as psicólogos/as que en prazo de dous meses regularice a súa situación, se fora necesario; feito que redundará en beneficio do/a propio/a colexiado/a e da Organización Colexial.

Informacións útiles

Renovación do carné de colexiado/a 

Solicitude de baixa no COPG