Achegas da Psicoloxía

O día 19 de maio o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia concedeu o galardón Dolores Llópiz: Psicoloxía e Sociedade. A entrega celebrouse Castelo de Soutomaior, no marco do acto “Achegas da Psicoloxía”, no que o Colexio fixo entrega dos seus premios e distincións.

O Premio Dolores Llópiz é o máximo galardón que entrega o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e que pretende distinguir á persoa, institución ou asociación que teña contribuído ao desenvolvemento da profesión. Nesta ocasión, a Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia acordou outorgarllo á Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POiG), polo seu compromiso coa infancia e a adolescencia da nosa comunidade, prestando especial atención a aqueles que sofren discriminación, desamparo ou se atopan en risco de exclusión social. E de xeito particular, pola súa defensa da importancia da saúde mental na infancia e a adolescencia a través de diversas iniciativas de incidencia política e social e da promoción de actividades nas que se pon de relevo a necesidade dun crecente investimento en intervención e prevención comunitaria en saúde mental infanto-xuvenil.

Fíxose entrega, así mesmo, do recoñecemento á Colexiada de Honra, que nesta ocasión a Asemblea Xeral de Colexiados e Colexiadas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia acordou conceder a Mª Teresa Hermida Pérez. Con esta significación pretende recoñecerse a extraordinaria entrega tanto á nosa institución como ao desenvolvemento da profesión.

Mª Teresa Hermida Pérez, comezou a súa traxectoria no COPG como secretaria da Comisión Xestora que impulsou a creación da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio en 1993. Ademais, tamén foi a secretaria da Xunta de Goberno do Colexio desde 1997 ata 1999, para despois ser a vicedecana ata 2002 e decana ata o 2006, deixando construído un colexio forte e consolidado na sociedade, un importante legado que guiou o traballo para quen recollemos das súas mans as chaves da casa común da psicoloxía galega. Como decana,participou activamente no entón creado Consejo General de la Psicología, impulsando a posta en marcha das Divisións Profesionais, participando na redacción do Regulamento Marco e tamén como coordinadora da Área Estatal de Psicoloxía Xurídica. Ademais, exerceu o seu labor como representante do COPG no Consello Galego de Servizos Sociais da Xunta de Galicia. Entre 2014 e 2018 integrou a Comisión de Ética e Deontoloxía do Colexio e durante 2019 formou parte do Grupo de Traballo para a reforma dos nosos Estatutos.

Ademais, tivo lugar a entrega dun recoñecemento a aqueles/as psicólogos/as colexiados que ao longo da súa traxectoria profesional demostraron unha especial inquedanza polo desenvolvemento colexial e profesional da psicoloxía e teñen traballado de xeito singular en defensa da profesión. Este ano tivo lugar a primeira entrega as compañeiras e compañeiros que fixeron colexio nas primeiras décadas do seu nacemento, alá polos anos 80 e 90, a través das diferentes comisións, seccións ou as propias Xuntas Reitoras e Xuntas de Goberno.

Son compañeiros e compañeiras que puxeron os cementos do Colexio, que entregaron tempo, coñecemento e implicación a construír e imaxinar a psicoloxía de hoxe e de mañá e como o Colexio podía servir mellor á sociedade e aos psicólogos e psicólogas galegas.

Tamén se efectuou un recoñecemento aos compañeiros e compañeiras que levan 25 anos de vida colexial, en recoñecemento a súa andaina na vida colexial e contribución ao desenvolvemento da profesión. Coa intención de visibilizar, celebrar e reivindicar a súa contribución ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia nestes 25 anos.

No “Achegas da Psicoloxía” fíxose entrega da II edición dos Premios de Comunicación Xoán Vicente Viqueira que convoca o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, en colaboración coa aseguradora Brokers’88. Na categoría do premio xornalístico foi premiada Esther Garrido, polo traballo de prensa escrita “De baixón”. Así mesmo, estimou outorgar unha mención especial a Lara Salgado ao traballo de radio “Falta de persoal e listas de espera en saúde mental”.

Na categoría do premio de Comunicación, o xurado estimou o artigo de opinión  «Psicoloxía para tempos distópicos» de Concepción López. Tamén acordou destacar a candidatura de Andrés Sampayo pola súa traxectoria de casi dúas décadas de divulgación da psicoloxía á sociedade.

Galeria de fotos

O 20 de maio de 2022 terá lugar o acto Achegas da Psicoloxía no que se fixo entrega do Premio “Dolores Llópiz: Psicoloxía e Sociedade 2022”, galardón creado para distinguir á persoa, institución ou asociación que teña contribuído ao desenvolvemento da nosa profesión. A Xunta de Goberno do COPG acordou outorgar o premio nesta edición ao Movemento Galego de Saúde Mental (MGSM), polo seu compromiso co coidado da saúde mental da comunidade e a defensa dos dereitos á atención nos servizos públicos.

Fíxose entrega, así mesmo, do recoñecemento á Colexiada de Honra, que nesta ocasión a Asemblea Xeral de Colexiados e Colexiadas do COPG acordou conceder a María Isabel Pereira Calviño, co que se pretende significar a súa entrega extraordinaria tanto á nosa institución como ao desenvolvemento da profesión da Psicoloxía en Galicia.

Tamén se efectuou un recoñecemento aos compañeiros e compañeiras que levan 25 anos de vida colexial, así como a entrega dos I Premios de Comunicación Xoán Vicente Viqueira do COPG.

 Galeria Achegas da Psicoloxía 2022

O 3 de decembro de 2021 celebrouse no Centro Abanca en Santiago de Compostela a Gala da Psicoloxía Galega. No marco da gala entregóuselle o Premio Dolores Llópiz: Psicoloxía e Sociedade a artista galega Uxía Senlle polo seu destacado compromiso social, un referente cultural, vangarda e tradición, e unha das persoas máis queridas e respectadas no panorama intelectual galego; ademais de pola súa defensa a psicoloxía fronte as pseudociencias e o intrusismo.

Previamente á entrega do acto, celebrouse unha conferencia impartida por Miguel Anxo García Álvarez, psicólogo clínico e ex decano do COPG, sobre os 40 anos da psicoloxía profesional en Galicia, dado que o COPG celebrou o seu 40 aniversario no ano 2020.

 Fíxose entrega, así mesmo, do recoñecemento ao Colexiado de Honra, que nesta ocasión a Asemblea Xeral de Colexiados e Colexiadas do COPG acordou conceder a Elixio Domarco Álvarez, co que se recoñece a súa extraordinaria entrega persoal tanto á institución como ao desenvolvemento da profesión da Psicoloxía en Galicia.

Tamén se fixo entrega do recoñecemento aos colexiados e colexiadas que levaban 25 anos formando parte do COPG e déuselle a benvida aos novos colexiados e colexiadas.

 Galeria Achegas da Psicoloxía 2021

O 7 de xuño de 2019 celebramos en Santiago de Compostela unha nova edición do acto "Achegas da Psicoloxía".

É un encontro anual para todas as persoas colexiadas no que realizamos a entrega do noso galardón o Premio Dolores Llópiz «Psicoloxía e Sociedade». Un galardón creado para distinguir á persoa, institución ou asociación que teña contribuído ao desenvolvemento da nosa profesión.

A Xunta de Goberno do COPG acordou outorgar o premio nesta undécima edición a Ángel Carracedo Álvarez, polo seu papel como investigador e divulgador científico o que o sitúa como un referente internacional, así como a súa aproximación humanizada á ciencia e a súa significativa vocación de servizo á comunidade.

Fíxose entrega, así mesmo, do recoñecemento ao Colexiado de Honra, que nesta ocasión a Asemblea Xeral de Colexiados e Colexiadas do COPG acordou conceder a Miguel Pérez Pereira, co que se quixo significar a súa entrega extraordinaria tanto no desenvolvemento da Psicoloxía en Galicia como ao propio nacemento do Colexio, do que foi o primeiro presidente. 

Como é tradición, tamén se efectuou un recoñecemento aos compañeiros e compañeiras que levan 25 anos de vida colexial.

 Galería Achegas da Psicoloxía 2019

Amelia Valcárcel

O 21 de setembro de 2018 tivo lugar o acto Achegas da Psicoloxía no Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela. Trátase do encontro institucional máis relevante que organiza o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, no que facemos entrega do noso galardón máis prezado, o premio Dolores Llópiz "Psicoloxía e Sociedade". Nesta ocasión, a Xunta de Goberno acordou entregarllo á catedrática de Filosofía Moral e Política da UNED e membro do Consello de Estado, Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós.

Trátase dunha das principais representantes do feminismo da igualdade, cunha ampla e poliédrica carreira tanto docente como investigadora e intelectual, ademais de promover a loita pola igualdade a través do exercicio profesional e do compromiso público. Por iso, nun momento histórico no que o debate público sobre a igualdade entre mulleres e homes alcanzou cotas inéditas na sociedade, é especialmente importante recoñecer a filósofas como Amelia Valcárcel, que levan décadas contribuíndo cun intenso labor intelectual a esta teoría política e, en definitiva, á construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria.

Especialmente coñecida é a súa defensa do feminismo como teoría política, que ten plasmado na súa extensa obra escrita, autora de varios libros e colaboradora en numerosas publicacións. O sexo como construción normativa, a conceptualización da igualdade, cuestións como a paridade, o multiculturalismo, a democracia e o contexto globalizado son algúns dos temas protagonistas da súa obra ensaística.

O 16 de xuño de 2017 celebramos a novena edición do acto Achegas da Psicoloxía en Santiago de Compostela. 

É un encontro anual para todas as persoas colexiadas onde realizamos a entrega do noso galardón , o Premio Dolores Llópiz: Psicoloxía e Sociedade. Este recoñecemento creouse para distinguir unha persoa, unha institución ou unha asociación pola súa contribución ao desenvolvemento da psicoloxía en calquera dos seus eidos.

Tivo lugar unha conferencia "Nenos, nenas e mozos/as resilientes, unha mirada desde Aldeas Infantiles", na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela co relator Fernando Ferro Ares, psicólogo do Programa de Protección Aldeas Infantiles SOS.

Fíxose entrega do Premio Dolores Llópiz: Pssicoloxía e Sociedade, que este ano o COPG dedica "Pola Infancia", a cal recaeu na Fundación Andrea, co que se pretendeu significar o importante labor que  veñen desenvolvendo pola infancia en Galicia, apoiando as familias dos nenos e das nenas que padecen enfermidades longas ou crónicas.

Efectuouse un recoñecemento aos compañeiros e compañeiras que levaban 25 anos de vida colexial.

Neste acto tamén se entregou a distinción de Colexiado de Honra do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia a Manuel FIlgueira Lois G-0002, co que se pretendeu enxalzar a dedicación e significar as achegas ao desenvolvemento da nosa profesión.

Galería Achegas da Psicoloxía 2017

Achegas da Psicoloxía 2016

O 14 de outubro de 2016 celebrouse no Parador de Ribadeo a oitava edición do Achegas da Psicoloxía, no marco do cal fixemos a entrega do Premio Dolores Llópiz, Psicoloxía e Sociedade. Este ano recaeu na Rede Galega de Loita contra a Pobreza, os cales con grade amabilidade compartiron esta xornada con nós.

Tamén recolleron o seu recoñecemento vairas compañeiras que cumpriron os 25 anos de colexiación ininterrompida.

Galeria de fotos [accede á páxina]

Achegas da Psicoloxía 2015

O 30 de maio de 2015 celebrouse no Hostal dos Reis Católicos a sétima edición do Achegas da Psicoloxía, no marco do cal fixemos a entrega do Premio Dolores Llópiz, Psicoloxía e Sociedade. Este ano recaeu no divulgador científico, avogado e economista Eduard Punset, que recolleu persoalmente o galardón e con grade amabilidade compartiu esta xornada con nós prodigándose en conversas e dedicatorias de libros aos colexiados e colexiadas asistentes.

Tamén recolleron o seu recoñecemento vairas compañeiras que cumpriron os 25 anos de colexiación ininterrompida e gozamos da talentosa Najla Shami, que se ocupou do acompañamento musical no acto do Achegas.

Galería de fotos [accede á páxina]

Achegas da Psicoloxía 2014

O 29 de marzo celebramos un ano máis o encontro “Achegas da Psicoloxía”, dirixido a todos os colexiados e colexiadas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Neste acto fíxose entrega do Premio “Dolores Llópiz: Psicoloxía e Sociedade 2014”, galardón creado para distinguir á persoa, institución ou asociación que teña contribuído ao desenvolvemento da nosa profesión. A Xunta de Goberno do COPG acordou outorgar o premio nesta 6ª Edición á veciñanza de Angrois, que co seu comportamento xeneroso, exemplar e altruísta axudou a salvar vidas no tráxico accidente do tren Alvia acontecido en Santiago de Compostela a noite do 24 de xullo de 2013. O seu nobre xesto devolveunos a confianza na humanidade das persoas, reconfortándonos no medio dunha desgraza tan terrible que marcou a nosa sociedade de xeito irremediable.

Este ano entregouse a distinción de Colexiado de Honra do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, co que se pretende enxalzar a dedicación e significar as achegas ao desenvolvemento da nosa profesión. O galardón foi entregado ao colexiado Manuel Pazos Riveiro.

Como é tradición, tamén se efectuou un recoñecemento aos compañeiros e compañeiras que levan 25 anos de vida colexial de forma ininterrompida, e déuselle a benvida a todos os colexiados e colexiadas que se incorporaron, por primeira vez, ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ao longo do ano 2013.

O encontro desenvolveuse no Hotel A Quinta da Auga (Santiago de Compostela), cun xantar que deu comezo ás 14.00 horas. 

Accede á galeria de fotos 

Achegas da Psicoloxía 2013

O 3 de maio de 2013 celebrouse no AC Hotel Vila de Allariz (Ourense) o encontro de todos os colexiados e colexiadas do COPG, acto no que se fixo entrega o Premio “Dolores Llópiz: Psicoloxía e Sociedade”. A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia decidiu outorgar o premio nesta 5ª Edición a José Luis Sampedro Sáez, Escritor, Humanista e Economista, pola súa sensibilidade, o seu compromiso social, as súas reivindicacións de antes e de agora, a súa coherencia e actitude persoal, e polas súas palabras cun enorme poder de visualización e defensa da dignidade humana.

José Luis Sampedro Sáez faleceu na súa residencia en Madrid antes de poder acudir a recoller o galardón outorgado. Desde o Colexio fíxoselle entrega do galardón a súa viúva, Olga Lucas.

Déixanos un inmenso legado, literario, ensaístico e humanístico, as súas aportacións culturais e sociais perviven e son as que engrandecen a súa figura. Desde a nosa institución quixemos expresar o noso recoñecemento pola súa contribución aos valores humanos, tan cuestinados hoxe en día, como a igualdade, a educación ou a xustiza e ensalzar a súa actitude vital como exemplo para a sociedade.

Como en anos anteriores, no acto tamén se efectuou un recoñecemento aos compañeiros e compañeiras que levan 25 anos de vida colexial de forma initerrumpida, e tamén deuse a benvida a todos os colexiados e colexiados que se incorporaron, por primeira vez, ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ao longo do ano 2012.

Galería de fotos [accede á páxina]

Achegas da Psicoloxía 2012

O 12 de maio tivo lugar no Parador de Baiona (Pontevedra), un encontro dos colexiados e colexiadas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, acto no que se fixo entrega do IV Premio "Dolores Llópiz: Psicoloxía e Sociedade 2012", galardón creado para distinguir á persoa, institución ou asociación que teña colaborado co COPG contribuíndo ao desenvolvemento da nosa profesión. Este ano concedeuse o premio á Directora do programa La Ventana da Cadena Ser, Gema Nierga Barris, polos espazos "Nikosia" e "La tertulia desde la cárcel". Foi un recoñecemento desde a nosa profesión ao compromiso e a sensibilidade que desde La Ventana se leva demostrando durante anos cos colectivos que son motivo destes espazos radiofónicos. Unha enorme labor de visualización e desestigmatización "cedendo semanalmente os micrófonos a "locos" e a "presos", fai que os muros que os separa da sociedade acaben sendo derribados ou polo menos máis permeables.

Neste acto homenaxeáronse aos compañeiros e compañeiras da profesión que cumpriron 25 anos de colexiación e deuse a benvida a aqueles que se incorporaron por primeira vez ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia no ano 2011 facéndolles entrega dunha distinción colexial.

Galeria de fotos [accede á páxina]

Achegas da Psicoloxía 2011

O 7 de maio de 2011 celebrouse no restaurante da Casa DOMUS na cidade da Coruña o acto Achegas da Psicoloxía 2011, un encontro ao cal estaban invitados todos os colexiados e colexiadas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, con motivo da III entrega do premio “Dolores Llópiz: Psicoloxía e Sociedade 2011”. Este galardón foi creado para distinguir á persoa, institución ou asociación que teña colaborado co COPG contribuíndo ao desenvolvemento da nosa profesión.

A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia acordou facer entrega do premio “Dolores Llópiz: Psicoloxía e Sociedade”na súa edición de 2011 á Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica. Fixo entrega do galardón Mª Rosa Álvarez Prada, Decana do COPG.

Neste evento tamén quixemos facer un recoñecemento aos compañeiros e compañeiras que cumpriron 25 anos de vida colexial de forma ininterrompida.

Galeria de fotos [accede á páxina]

Achegas da Psicoloxía 2010

O 6 de febreiro de 2010 tivo lugar en Santiago de Compostela o acto Achegas da Psicoloxía, un encontro de colexiados/as do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia con motivo do acto de entrega do premio "Dolores LLópiz: Psicoloxía e Sociedade 2010". Este galardón, que terá carácter anual, foi creado pola Xunta de Goberno do Colexio coa fin de distinguir á persoa, institución ou asociación que teña colaborado co COPG contribuíndo ao desenvolvemento da profesión.

Neste evento  tamén tivemos ocasión de facer un recoñecemento aos/ás compañeiros/as que cumpriron 25 anos de vida colexial de forma ininterrompida.

Achegámonos a Compostela e celebrámolo no entorno incomparable que nos ofreceu o Hostal dos Reis Católicos, marco ideal non só para compartir un xantar, senón tamén para dar un percorrido a través da historia do COPG e perfilar novas expectativas no noso colectivo profesional.

A Xunta de Goberno do COPG acordoru a concesión do Premio Dolores Llópiz. Psicoloxía e Sociedade, na súa edición de 2010, a Don Carlos Varela García, Fiscal Xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por ter contribuíndo desde a súa profesión a avanzar cara unha sociedade máis xusta e igualitaria a través das iniciativas que promove. Con el confluímos os profesionais da Psicoloxía no enfoque da intervención en problemáticas de carácter social.

Fixo entrega a Decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada.

Galeria de fotos [accede á páxina]

Achegas da Psicoloxía 2009

O 6 de febreiro de 2009 tivo lugar en Santiago de Compostela o acto Achegas da Psicoloxía, un encontro de colexiados/as do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia con motivo do acto de entrega do premio "Dolores LLópiz: Psicoloxía e Sociedade 2009". Este galardón, que terá carácter anual, foi creado pola Xunta de Goberno do Colexio coa fin de distinguir á persoa, institución ou asociación que teña colaborado co COPG contribuíndo ao desenvolvemento da profesión.

Neste evento  tamén tivemos ocasión de facer un recoñecemento aos/ás compañeiros/as que cumpriron 25 anos de vida colexial de forma ininterrompida.

Achegámonos a Compostela e celebrámolo no entorno incomparable que nos ofreceu o Hotel Monumento San Francisco, marco ideal non só para compartir un xantar, senón tamén para dar un percorrido a través da historia do COPG e perfilar novas expectativas no noso colectivo profesional.

Dolores LLópiz Pereiro, foi unha compañeira que xa non está entre nós, e queremos recoñecer a súa implicación persoal e xenerosidade co Colexio, co que participou activamente durante máis de dez anos formando parte da Xunta de Goberno, da Comisión Deontolóxica e da Área de Psicoloxía Educativa. Lembrarémola cada ano distinguindo á persoa, institución ou asociación que teña colaborado co COPG contribuíndo ao desenvolvemento da nosa profesión.

A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia quere facer público o recoñecemento da persoa á cal lle outorga este galardón na súa edición de 2009 por ter contribuído á sensibilización social coa divulgación da Psicoloxía nos medios de comunicación dende hai moitos anos. Sempre disposto a colaborar co Colexio coa súa entrega e dedicación desinteresada.

Por todo elo, concédese o premio Dolores Llópiz. Psicoloxía e Sociedade 2009 ao xornalista Joel Gómez.

Fixo entrega a Decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada.

Galeria de fotos [accede á páxina]