AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións

Membros da Xunta Directiva da Sección de PTO

Carlos Montes Piñeiro, presidente 
José Ortuño Vilurbina, vicepresidente
Ana María Entenza Vidal, secretaria
Antonio Esteban Fuertes Saavedra, tesoureiro
Julio González Morandeira, vogal
Sandra Iglesias Rodríguez, vogal
Paloma Muñoz Díaz-Castroverde, vogal
José Luis Domínguez Rey, vogal

Obxectivos:

- Coordinar, integrar e desenvolver as actividades científicas-profesionais dos colexiados e colexiadas, tanto por iniciativa propia como a través dun marco de cooperación con outras institucións e entidades.

- Velar pola calidade e rigor da práctica profesional promovendo accións de tipo organizativo como formativo que permita manter e mellorar o prestixio da profesión acorde co Código Deontolóxico.

- Estudar os criterios e requisitos de cualificación recomendables para o desempeño profesional, crear grupos de traballo para o cumprimento dos fins da Sección e atender ás directrices da División de Psicoloxía do Traballo, das Organizacións e Recursos Humanos.

Requisitos:
Para ser membro da Sección acreditarase o desempeño profesional actual na Psicoloxía do Traballo e das Organizacións, ou ben a formación especializada na mesma a través de sistemas acreditados ou o desempeño profesional no pasado durante un período mínimo de tres anos. Véxase Regulamento de Réxime Interno da Sección de PTO

A solicitude de ingreso realizaraa o/a colexiado/a cumprimentando a solicitude prevista a tal efecto.

 

Solicitude [ver pdf]

 
Regulamento de Réxime Interno da Sección de PTO [ver pdf]

División de Psicoloxía do Traballo, das Organizacións e dos Recursos Humanos [acceder á información]