Quenda de Garda Psicolóxica VX

Quenda de Garda Especializada en Violencia de Xénero  

Coordinación: Rubén Villar Trenco e Fátima López Rodríguez 

Desde aVicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia establécese un convenio de colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para a Quenda de garda psicolóxica especializada e permanente, para mulleres e os seus fillos e fillas menores, que sofren violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia. 

O obxectivo xeral da quenda de garda é prestar unha asistencia psicolóxica especializada e inmediata ás vítimas na situación de urxencia nos diferentes escenarios (sede policial, xudicial, domicilio etc.), as 24 horas do día, os 365 días do ano en todos os partidos xudiciais da nosa Comunidade Autónoma. 

Esta quenda de garda é un servizo público e gratuíto para as mulleres e menores aos que vai dirixido. 

Obxectivos
Prestar atención de carácter inmediato ás posibles situacións de urxencia e farase en sede policial, xudicial ou no domicilio da vítima, e poderase prestar as 24 horas do día, os 365 días do ano en todos os partidos xudiciais da Comunidade Autónoma de Galicia.

 Persoas ás que se dirixe

-            Calquera muller e os seus fillos ou fillas vítimas de violencia de xénero.

-            Que se atope nunha situación de urxencia derivada da situación de violencia de xénero dentro do contexto dunha actuación policial.

-            Que solicite a atención voluntariamente tras ser informada deste recurso.

-            Que resida en Galicia.

 Impreso de solicitude para psicólogas e psicólogos colexiados [ver pdf]