Asociacións

A Organización Colexial forma parte das seguintes Organizacións:

EFPA - European Federation of Professional Psychologists Associations
Federación Europea de Asociacións de Psicólogos
EAWOP - European Association of Work Organisational Psychology
Asociación Europea de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións
IAAP - International Association of Applied Psychology
Asociación Internacional de Psicoloxía Aplicada
IUPsyS - International Union of Psychological Science
Unión Internacional de Ciencias Psicolóxicas (Membrecía compartida con FEDAP)
FIAP - Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología
WFMH - World Federation for Mental Health
Federación Mundial para a Saúde Mental
ITC - International Test Commission
Comisión Internacional de Test