Cadernos de Psicoloxía

A revista do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia editase desde os anos noventa, e na súa longa vida foise transformando, mudando de formato e de cabeceira. Este ano, decidimos adaptarnos as novas posibilidades tecnolóxicas, e as novas necesidades que elo posibilita, e se creou unha plataforma como revista on-line. Pensamos que pode ser unha ferramenta máis práctica para os investigadores e os colexiados/as, lectores da revista.

Nesta plataforma cadernos.copgalicia.org podedes atopar os contidos dos tres últimos números, e descargar por artigos ou a publicación completa en pdf.

Do número 34, se pode descargar en pdf e en formato epub para lectores electrónicos, aconsellamos por exemplo, Bluefire reader ou ibook.

Neste número o tema central é a memoria, podendo tamén atopar un artigo sobre o último premio Dolores Llópiz concedido ao profesor Sampedro.

Nota: Na rede de bibliotecas universitarias rebiun.absysnet.com podedes atopar arquivados números de Cadernos de Psicoloxía, os títulos dos artigos desde primeiros números.

Data Publicación:
7/2020
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data Publicación:
9/2017
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data Publicación:
8/2017
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data Publicación:
12/2013
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data Publicación:
5/2011
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Cadernos de Psicoloxía Nº 33
Data Publicación:
12/2008
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Cadernos de Psicoloxía Nº 32