Proclamación definitiva de resultados eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Xurídica, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral:

Con data 25 de setembro de 2020, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

25/9/2020

Curso “Aspecto ético-deontolóxicos no traballo con menores e as súas familias

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Aspecto ético-deontolóxicos no traballo con menores e as súas familias”, que se celebrará a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG os días 16 e 17 de outubro de 2020

Con este curso quere darse a coñecer ao alumnado os aspecto ético – deontolóxicos que se presentan no traballo con menores e as súas familias e resolver posibles dilemas éticos que se presentan.

22/9/2020

Sesión formativa "Atención e movementos oculares"

O vindeiro 26 de setembro, o Grupo de Tráfico e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza a Sesión formativa "Atención e movementos oculares".

O obxectivo desta sesión formativa é explicar os fundamentos da técnica do eye-tracking ( o seguimento ocular) e a súa aplicación no ámbito da psicoloxía, con especial referencia á condución de vehículos e o exame psicotécnico.

Amplíase o prazo de inscrición ata o mércores 23 de setembro.

9/9/2020

Curso introdutorio “O abuso emocional dentro do ámbito da violencia de xénero. A violencia invisible á vista”

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o curso introdutorio “O abuso emocional dentro do ámbito da violencia de xénero. A violencia invisible á vista”, que se desenvolverá entre o 3 e o 24 de outubro de 2020. Este curso está organizado de acordo co convenio de colaboración entre a Vicepresidencia da Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade, para dar cumprimento aos obxectivos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

31/8/2020

Seminario online “Introdución á Terapia Centrada na Compaixón”,

O Grupo de Traballo de Psicólogas e Psicólogos dos CIMs da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Seminario online “Introdución á Terapia Centrada na Compaixón”, que se celebrará o vindeiro luns 28 de setembro de 2020 en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Tratarase dun seminario cunha metodoloxía teórico-práctica de aproximación á Terapia Centrada na Compaixón de Paul Gilbert. Realizaranse prácticas de mindfulness e compaixón.

27/8/2020

Páxinas