FOCAD

O FOCAD é unha formación a distancia elaborada polo Consejo General de la Psicología e a cal poden acceder todos os colexiados e colexiadas de maneira gratuíta.

O Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España ten en marcha un Programa de Formación Continuada a Distancia FOCAD en Psicoloxía coa finalidade de promover a actualización científico-profesional dos psicólogos e psicólogas colexiados e colexiadas en diferentes campos da intervención psicolóxica (Psicología Clínica e da Saúde, Psicoloxía Educativa, Psicoloxía o Traballo, as Organizacións e os Recursos Humanos, Psicoloxía da Intervención Social, entre outros). 

A continuación presentamos a CUADRAXÉSIMA PRIMEIRA EDICIÓN, cos cursos do FOCAD correspondentes ao año 2020 que podes descargar e imprimir para o seu estudo, a través da páxina web oficial do FOCAD http://www.focad.es/, mediante clave personalizada (número de colexiado e NIF persoal), tal e como indica o espazo de axuda.  A formación estará dispoñible desde o 7 de xaneiro e o 31 marzo de 2020.

NOVA EDICIÓN FOCAD

 • OS PROGRAMAS ALTERNATIVOS AO CUMPRIMENTO DE PENAS ENFOCADOS DESDE A PSICOLOXÍA.
 • INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA EN CYBERBULLYNG E IDEACIÓN SUICIDA.
 • ACHEGAS DO PSICOANÁLISE RELACIONAL PARA OS PSICÓLOGOS CLÍNICOS.

SEGUNDAS EDICIÓNS FOCAD

 • MALOS TRATOS ÁS PERSOAS MAIORES, DETETAR, PREVENIR E ACTUAR DESDE A PSICOLOXÍA.
 • BULLYNG E CYBERBULLYING: ANÁLISE, AVALIACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN.
 • OS TRASTORNOS DE COMPORTAMENTO E O ACOSO ESCOLAR NA INFANCIA E A ADOLESCENCIA: UNHA REVISIÓN DA SÚA AVALIACIÓN E INTERVENCIÓN DESDE A PERSPECTIVA CONTRUTIVISTA.
 • A INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA EN PERSOAS CON DEPENDENCIA AO ALCOHOL.
 • HABILIDADES SOCIAIS E COMPETENCIA SOCIAL.

FOCAD PARA DIVISIÓNS DO CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA.

O programa de Formación Continuada a Distancia - FOCAD do Consejo General d ela Psicología comeza unha liña de formación específica para os membros das actuais Divisións postas en marcha polo Consejo. A estos materiais, nunha primeira, soamente teñen acceso os membros de cada División que os xerou e seguen as mesmas directrices e normas de estudo que os FOCAD habituais.

FOCAD PARA A DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA DO TRABALLO, DAS ORGANIZACIÓNS E DOS RECURSOS HUMANOS

 • PROCESOS DE SUPERVISIÓN PARA A CERTIFICACIÓN EUROPSY EN PSICOLOXÍA DO TRABALLO E DAS ORGANIZACIÓNS (PTO).
 • A NORMA UNE-ISO 10667.

FOCAD PARA A DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA EDUCATIVA

 • INFLUENCIA DAS EMOCIÓNS NO APRENDIZAXE E CRECEMENTO PERSOAL.
 • FUNDAMENTOS DA PARENTALIDADE POSITIVA.

FOCAD PARA A DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

 • COMO SER COMPETENTE COMO PROFESIONAL DA PSICOLOXÍA E DO DEPORTE?
 • PSICOLOXÍA DO DEPORTE: RENDEMENTO, LESIÓNS DEPORTIVAS E GALAXIA DE FACTORES INFLUÍNTES.
 • ASPECTOS PSICOLÓXICOS DAS LESIÓNS DEPORTIVAS: TEORÍA E PRÁCTICA PROFESIONAL.

FOCAD PARA A DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA CLÍNICA E DA SAÚDE

 • XIRO TRANSDIAGNÓSTICO E VOLTA DA PSICOPATOLOXÍA: PROPOSTA DUNHA INTEGRACIÓN EXISTENCIAL-CONTEXTUAL.
 • TRASTORNOS DE PERSONALIDADE, TRAUMA E DISOCIACIÓN ESTRUTURAL.
 • TRATAMENTOS PSICOLÓXICOS PARA A INTERVENCIÓN TEMPERÁ EN PSICOSIS.

FOCAD PARA A DIVISIÓN DE PSICOTERAPIA

 • PERSPECTIVAS TRANSDIAGNÓSTICAS EN PSICOTERAPIA.
 • REGULACIÓN EMOCIONAL APLICADA AO CAMPO CLÍNICO.
 • TRATAMENTO BASEADO NA MENTALIZACIÓN PARA TRASTORNOS DA PERSONALIDADE.

FOCAD PARA DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA XURÍDICA

 • VALORACIÓN FORENSE DO DANO PSICOLÓXICO EN VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
 • A XUSTIZA RESTAURATIVA E A MEDIACIÓN PENAL.

FOCAD PARA DIVISIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL

 • A MEDIACIÓN INTERXERACIONAL EN CONFLITOS FAMILIARES. ESTRATEXIAS E TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN.
 • A FUNCIÓN DO PSICÓLOGO E DA PSICÓLOGA NA INTERVENCIÓN SOCIAL EN REDE.