AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

FOCAD

O FOCAD é unha formación a distancia elaborada polo Consejo General de la Psicología e a cal poden acceder todos os colexiados e colexiadas de maneira gratuíta.

O Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España ten en marcha un Programa de Formación Continuada a Distancia FOCAD en Psicoloxía coa finalidade de promover a actualización científico-profesional dos psicólogos e psicólogas colexiados e colexiadas en diferentes campos da intervención psicolóxica (Psicología Clínica e da Saúde, Psicoloxía Educativa, Psicoloxía o Traballo, as Organizacións e os Recursos Humanos, Psicoloxía da Intervención Social, entre outros). 

A continuación presentamos a TRIXÉSIMO OITAVA EDICIÓN, cos cursos do FOCAD correspondentes ao año 2019 que podes descargar e imprimir para o seu estudo, a través da páxina web oficial do FOCAD http://www.focad.es/, mediante clave personalizada (número de colexiado e NIF persoal), tal e como indica o espazo de axuda.  A formación estará dispoñible desde o 8 de xaneiro de 2019 ata o 31 de marzo de 2019.

NOVA EDICIÓN FOCAD

 • ENTORNOS SAÚDABLES EN CONTEXTOS LABORAIS: Intervención desde a Psicoloxía do Traballo e as Organizacións.
 • PSICOLOXÍA DA AVIACIÓN. O TRABALLO EN EQUIPO COMO BASE DO DESENVOLVEMENTO DOS PROGRAMAS DE XESTIÓN DE RECURSOS DA TRIPULACIÓN (CREW RESOURCE MANAGEMENT).
 • IMPORTANCIA DA XESTIÓN EMOCIONAL EN PSICOLOXÍA DAS ORGANIZACIÓNS.

SEGUNDAS EDICIÓNS FOCAD

 • A AVALIACIÓN PSICOLÓXICA FORENSE NO DEREITO DE FAMILIA. 
 • INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA EN HOSPITALIZACIÓN INFANTIL.
 • AS VÍTIMAS NA MEDIACIÓN PENAL DE ADULTOS.
 • O DÓ, ESTRATEXIAS TERAPÉUTICAS. APOIO E INTERVENCIÓN EN DÓ POR SUICIDIO.
 • A CONCEPTUALIZACIÓN DAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAXE DESDE UNHA PERSPECTIVA INTERNACIONAL.

FOCAD PARA DIVISIÓNS DO CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA.

O programa de Formación Continuada a Distancia - FOCAD do Consejo General d ela Psicología comeza unha liña de formación específica para os membros das actuais Divisións postas en marcha polo Consejo. A estos materiais, nunha primeira, soamente teñen acceso os membros de cada División que os xerou e seguen as mesmas directrices e normas de estudo que os FOCAD habituais.

FOCAD PARA DIVISIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL

 • A MEDIACIÓN INTERXERACIONAL EN CONFLITOS FAMILIARES. ESTRATEXIAS E TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN.

FOCAD PARA DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA CLÍNICA E DA SAÚDE

 • XIRO TRANSDIAGNÓSTICO E VOLTA DA PSICOPATOLOXÍA: PROPOSTA DE UNHA INTEGRACIÓN EXISTENCIA-CONTEXTUAL.
 • TRASTORNOS DE PERSONALIDADE, TRAUMA E DISOCIACIÓN ESTRUTURAL.

FOCAD PARA DIVISIÓN DE PSICOTERAPIA.

 • PERSPECTIVAS TRANSDIAGNÓSTICAS EN PSICOTERAPIA.
 • REGULACIÓN EMOCIONAL APLICADA AO CAMPO CLÍNICO.

FOCAD PARA DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE.

 • COMO SER COMPETENTE COMO PROFESIONAL DA PSICOLOXÍA DO DEPORTE?
 • PSICOLOXÍA DO DEPORTE: RENDEMENTO, LESIÓNS DEPORTIVAS E GALAXIA DE DEPORTES INFLUÍNTES.

FOCAD PARA DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA XURÍDICA.

 • VALORACIÓN FORENSE DO DANO PSICOLÓXICO EN VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
 • A XUSTIZA RESTAURATIVA E A MEDIACIÓN PENAL.

FOCAD PARA DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA DO TRABALLO, DAS ORGANIZACIÓNS E OS RECURSOS HUMANOS.

 • PROCESOS DE SUPERVISIÓN PARA A CERTIFICACIÓN EUROPSY EN PSICOLOXÍA DO TRABALLO E DAS ORGANIZACIÓNS (PTO).
 • A NORMA UNE-ISO 10667.

FOCAD PARA DIVISIÓN DE PSICOLOXÍA EDUCATIVA.

 • INFLUENCIA DAS EMOCIÓNS NO APRENDIZAXE E CRECEMENTO PERSOAL.
 • FUNDAMENTOS DE PARENTALIDADE POSITIVA.