Comisión Intersectorial Feminista

Coordina a información: Fátima López Rodríguez

Composición da Comisión:

Fátima López Rodríguez, Vogal da Xunta de Goberno do COPG, Coordinadora da Comisión
Concepción López Martín, Representante da Sección de Educativa
Mercedes Fernández Cabana, Representante da Sección de Psicoloxía e Saúde
Rubén Villar Trenco, Coordinador do Programa “Abramos o Círculo”
Mª Luz Losada Somoza, Coordinadora do PAPMVX
Concepción Fernández Martínez, Representante da Sección de Psicoloxía Xurídica
Carlos Montes Piñeiro, Representante da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións.
Cristina García Núñez, Grupo de Traballo dos CIMs
Andrea Rodríguez Freire, Representante do Grupo de Traballo de Psicoloxía Perinatal
Mª Consuelo Cajide Labandeira, Representante da Sección de Psicoloxía da Intervención Social

Obxectivos:
Esta Comisión pretende avanzar e afondar nos cambios sociais (e profesionais) que contribúen a facer realidade o principio de igualdade entre mulleres e homes no ámbito da nosa profesión.

Nace do convencemento de que as políticas de igualdade benefician ao conxunto da población e son necesarias para avanzar cara unha sociedade máis xusta e máis igualitaria.

O obxectivo xeral é contribuír á corrección da discriminación das mulleres proponiendo unha serie de actuacións concretas que camiñen cara a igualdade real. Para conquerir este obxectivo é necesaria unha actuación conxunta desde os diferentes ámbitos da Psicoloxía ou, expresado doutro xeito, contemplar a cuestión de xénero como un eixo transversal das actuacións do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Para dar cumprimento ás obrigas que nos xustifican, a Comisión Intersectorial de Xénero funciona como unha estrutura con tres áreas; cada unha afonda en tarefas concretas pero compleméntanse entre si: unha área de formación e actividades, outra área de comunicación e outra de publicacións e páxina web.