AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Sección de Psicoloxía Xurídica

 

Membros da Xunta Directiva da Sección

María Dolores Seijo Martínez, Presidenta
María Penado Abilleira, Vicepresidenta
M. Milagros Martínez García, Secretaria
María Filomena Garrido Blanco, Tesoureira
María Alba Sousa González, Vogal
Ricardo Fandiño Pascual, Vogal
Lucía Monroy Fernández, Vogal
Concepción Fernández Martínez, Vogal


Obxectivos:
Dentro dos obxectivos que persegue a Sección de Psicoloxía Xurídica atópanse de forma prioritaria a formación dos seus asociados e asociadas mediante a organización de actividades (cursos, conferencias, xornadas e obradoiros) de máxima calidade e interese que axuden á actualización de coñecementos dos membros que forman a Sección, así como á divulgación de coñecementos entre os psicólogos e psicólogas adscritos ao Colexio e público en xeral.


Requisitos:
Segundo o artigo 6 do Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Xurídica, “poderán ser membros da Sección todos/as aqueles/as colexiados/as no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia que acrediten o desempeño profesional actual ou no pasado en Psicoloxía Xurídica, ben sexa na súa dimensión docente, investigadora ou aplicada, ou ben na formación especializada na mesma a través de sistemas especializados”.

A solicitude de ingreso realizaraa o/a colexiado/a cumprimentando a solicitude prevista a tal efecto.

Solicitude [ver pdf]

Regulamento de Réxime Interno da Sección de Psicoloxía Xurídica [ver pdf]

Listado de Peritos/as de parte [accede á información]

División de Psicoloxía Xurídica [accede á información]