Sección de Psicoloxía Xurídica

Membros da Xunta Directiva da Sección

María Dolores Seijo Martínez, presidenta
M. Milagros Martínez García, vicepresidenta
Concepción Fernández Martínez, secretaria
María Alba Sousa González, tesoureira
Manuel Vilariño Vázquez, vogal
Ricardo Fandiño Pascual, vogal
Nuria González Lois, vogal
Lucía Monroy Fernández, vogal
Ramón López Iglesias, vogal


Obxectivos:

Dentro dos obxectivos que persegue a Sección de Psicoloxía Xurídica atópanse de forma prioritaria a formación dos seus asociados e asociadas mediante a organización de actividades (cursos, conferencias, xornadas e obradoiros) de máxima calidade e interese que axuden á actualización de coñecementos dos membros que forman a Sección, así como á divulgación de coñecementos entre os psicólogos e psicólogas adscritos ao Colexio e público en xeral.


Requisitos:
Segundo o artigo 6 do Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Xurídica, “poderán ser membros da Sección todos/as aqueles/as colexiados/as no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia que acrediten o desempeño profesional actual ou no pasado en Psicoloxía Xurídica, ben sexa na súa dimensión docente, investigadora ou aplicada, ou ben na formación especializada na mesma a través de sistemas especializados”.

A solicitude de ingreso realizaraa o/a colexiado/a cumprimentando a solicitude prevista a tal efecto.

Solicitude de filiación á Sección  [ver pdf]

Solicitude de filiación á Sección a través da sede elecrónica [accede ao enlace]

Solicitude de baixa na Sección [ver pdf]

Solicitude de baixa na Sección a través da sede elecrónica [accede ao enlace]

Regulamento de Réxime Interno da Sección de Psicoloxía Xurídica [ver pdf]

Solicitude de alta no servizo de intervención psicolóxica forense a través da sede elecrónica [accede ao enlace]

Listado de peritos/as de parte [accede á información]

División de Psicoloxía Xurídica [accede á información]

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para a colaboración na emisión de informes periciais psicolóxicos. [accede á información]