Servizo de empréstito de material de avaliación psicolóxica

O Colexio Oficial de Psicoloxía pon en marcha o servizo de empréstito de material de avaliación psicolóxica para os/as colexiados/as.

Para poder solicitar o material é imprescindible estar identificado na área restrinxida da páxina web (accede ao enlace)

Os test dos que dispón, ata o momento o COPG, son:

Acoso Escolar e Adiccións

 • AVE: Acoso e violencia escolar.
 • FRIDA: Factores de risco interpersonais para o consumo de drogas en adolescentes.

Intelixencia Emocional

 • CTI: Inventario de pensamento construtivo.
 • MSCEIT: Test de intelixencia emocional Mayer-Salovey-Caruso.
 • MOLDES: Test de estratexias Cognitivo-emocionais.

Adaptación e Conduta

 • ABAS-II: Sistema de avaliación da conduta adaptiva.
 • BASC: Sistema de avaliación de conduta en nenos e nenas e adolescentes.
 • BASC-3: Sistema de avaliación da conduta de nenos e adolescentes 3.
 • DABS: Escala de diagnóstico da conduta adaptativa.
 • FRIDA: Factores de risco interpersoais para o consumo de drogas en adolescentes.
 • IAC: Inventario de adaptación de conduta.
 • SENA: Sistema de avaliación de nenos e adolescentes.

Atención

 • BASC: Sistema de avaliación de conducta en nenos e nenas e adolescentes.
 • D2: Test de atención.
 • TP-R: Toulouse-Piéron-Revisado 

Aptitudes: Baterías Xerais

 • BAT-7: Batería de aptitudes TEA.
 • DAT- 5: Test de aptitudes diferenciais 5.
 • EFAI: Avaliación de aptitudes intelectuais.

Trastornos de Alimentación

 • EDI-3: Inventario de trastornos da conduta alimentaria.

Idiomas e Memoria

 • MY: Test de memoria.

Lectoescritura e Linguaxe

 • BAIRES: Test de aptitude verbal.
 • DST-J: Test para a detección da dislexia en nenos e nenas.
 • MACARTHUR: Inventario de desenvolvemento comunicativo.
 • PEABODY: Test de vocabulario en imaxes, PPVT-III.
 • PROLEXIA: Diagnóstico e detección temperá da dislexia.

Ansiedade, Depresión e Estrés

 • BAI - Inventario de ansiedade.
 • BDI-II - Inventario de depresión.
 • BSI-18 - Inventario breve de síntomas.
 • CECAD: Cuestionario educativo-clínico: Ansiedade e depresión.
 • EAE: Escalas de Apreciación do Estrés.
 • ISRA: Inventario de situación e respostas de ansiedade.
 • STAI - Cuestionario de ansiedade.
 • STAXI-2 - Inventario de expresión de ira Estado-Trazo.

Personalidade

 • 16 PF-5: Cuestionario factorial de personalidade 5ª edición.
 • 16 PF-APQ: Cuestionario de personalidade para adolescentes.
 • BFQ: Cuestionario “BIF FIVE”.
 • BIP: Inventario de Bochum de personalidade e competencias.
 • CEP - Cuestionario de personalidade.
 • CPF: Cuestionario de personalidade forense.
 • CUIDA: Cuestionario para a avaliación de adoptantes, coidadores e coidadoras, titores e titoras e mediadores e mediadoras.
 • MMPI-2 RF: Inventario multifásico de personalidade de Minnesota-2-Reestructurado.
 • NEO FFI - Inventario de personalidade NEO Revisado.
 • NEO PI-R: Inventario de personalidade NEO Revisado.
 • PAI: Inventario de avaliación de personalidade.
 • TPT: Test de personalidade de TEA.
 • TRAUMA: Test de resistencia ao trauma.

Neuropsicoloxía

 • AFASIA: Test para o exame da afasia.
 • BARCELONA REVISADO: Programa integrado de exploración neuropsicolóxica.I
 • BCSE: Test breve para a avaliación do estado cognitivo.
 • CAMDEX-R: Proba de exploración Cambrige revisada para a valoración dos trastornos mentais da vellez.
 • ENFEN: Avaliación neuropsicolóxica das funcións executivas en nenos e nenas.
 • LURIA-DNA: Diagnóstico neuropsicolóxico en adultos.
 • LURIA-INICIAL: Avaliación neuropsicolóxica en idade preescolar.
 • NEPPSY II: Avaliación a medida para nenos e adolescentes. Idade entre os 3 e os 16 anos.
 • PECC: Proba para a avaliación da cognición cotidiana.
 • PORTEUS: Test de laberintos.
 • REHACOP. Programa de rehabilitación cognitiva en psicose.
 • REY - Test de copia dunha figura complexa - madurez perceptivo motriz.
 • STROOP - Test de cores e palabras - edición revisada.
 • TIDA - Test de identificación de daltonismos.
 • WCST: Test de clasificación de tarxetas de Wisconsin
 • WCST-M: Test de clasificación de tarxetas de Wisconsin (versión modificada). 
 • WMS IV: Escala de memoria de Wechsler IV.

Intelixencia e Desenvolvemento

 • ALEXANDER: Escala libre de influencia cultural para a avaliación da intelixencia práctica, entendida como facilidade de adaptación e aptitude para aplicar as ensinanzas teóricas.
 • CAMBIOS: Test de flexibilidade cognitiva.
 • IGF 1: Test de intelixencia xeral e factorial.
 • IGF 2: Test de intelixencia xeral e factorial.
 • IGF 3: Test de intelixencia xeral e factorial.
 • IGF 4: Test de intelixencia xeral e factorial.
 • IGF 5: Test de intelixencia xeral e factorial.
 • IGF 6: Test de intelixencia xeral e factorial.
 • K-BIT - Intelixencia breve.
 • MSCA: Escalas McCarthy de aptitudes e psicomotricidade para nenos e nenas.
 • MACB-2: Batería de avaliación do movemento para nenos 2.
 • TIG: Test de intelixencia xeral (niveis 1 e 2).
 • RAVEN: Matrices progresivas
 • RIAS: Escala de intelixencia de Reynolds.
 • RIS-T - Test de intelixencia breve de Reynolds.
 • TONI-2- Test de intelixencia non verbal - Apreciación da habilidade cognitiva sen influencia da linguaxe.
 • WAIS III: Escala de intelixencia para Wechsler para adultos III.
 • WAIS IV: Escala de inteligencia de Wechsler para adultos-IV. .
 • WISC IV: Escala de intelixencia de Wechsler para nenos e nenas IV.
 • WISC V: Escala de intelixencia de Wechsler para nenos e nenas V.
 • WPPSI-IV: Escala de intelixencia de Wechsler para preescolar e primaria IV.

Psicopatoloxía e Forense

 • CAQ: Cuestionario de análise clínico.
 • CPF. Cuestionario de personalidade forense.
 • MMPI-2: Inventario multifásico de personalidade de Minnesota-2 (Básico).
 • PAI: Inventario de avaliación de personalidade.

Orientación Vocacional

 • KUDER-C: Rexistro de preferencias vocacionais.

Clima laboral, Motivacións e Valores

 • CESQT: Cuestionario para a avaliación do síndrome de queimarse polo traballo.
 • CLA: Clima laboral.
 • COMPETEA: Avaliación das competencias tal como se entenden actualmente no contexto laboral.
 • CTE: Cuestionario de talento de emprendedor.
 • DECORE: Cuestionario de avaliación de riscos psicosociais.

Autismo

 • MACARTHUR: Inventario de desenvolvemento comunicativo.

Ámbito Xurídico

 • PCL-R: Escala de avaliación de psicopatía de HARE revisado.
 • CIT: Cuestionario de impacto do trauma.
 • MCMI-IV: Inventario clínico multiaxial de Million IV.
 • EGEP-5: Avaliación global de estrés postraumático adaptada aos criterios do DSM-5.
 • PAI-A: Inventario de avaliación da personalidade para adolescentes.
 • VINCULATEST: Test para a avaliación e valoración dos vínculos interpersonais en adultos.
 • MMPITM-2: Inventario multifásico de personalidade de MinnesotaTM-2.
 • QPAD: Cuestionario para a avaliación de problemas en adolescentes.

Os/As colexiados/as que queiran solicitar calquera dos test arriba citados, deberán cumprimentar a solicitude de empréstito de test.

Normativa de empréstito de test

Solicitude de empréstito

Boletín de xullo de 2015 de International Test Commision (ITC) [accede ao pdf]