Quen somos

Xunta de Goberno

Membros da Xunta de Goberno do COPG:

Mª Rosa Álvarez Prada. Decana
Hipólito Puente Carracedo. Vicedecano / Coordinador da Comisión Intersectorial de Mediación / Coordinador coa Sección de Psicoloxía Educativa / TIC e Administración Electrónica.
Ana Isabel Martínez ArranzSecretaria /  Coordinadora co Grupo de Intervención Psicolóxica en Catastrófes e Emerxencias (GIPCE)
Alejandra Isabel Fernández Rodríguez. Vicesecretaria / Formación, Emprego e Desenvolvemento Profesional / Coordinadora coa Comisión de Psicoloxía do Deporte.
Miguel Ángel Chouza Ponte. Tesoureiro / Servizos colexiais.
Mª del Carmen González Pais. Vogal / Coordinadora coa Comisión de Ética e Deontoloxía.
Fátima López RodríguezVogal  / Coordinadora da Comisión Intersectorial de Xénero.
Eva Muíño Gómez. Vogal / Coordinadora do Grupo de Tráfico e da Seguridade / Coordinadora coa Sección de Psicoloxía de PTO.
José Manuel Oreiro BlancoVogal / Publicacións / Coordinador coa Sección de Psicoloxía da Intervención Social.
Marina Ortega Otero. Vogal / Coordinadora coa Sección de Psicoloxía Xurídica.
Socorro Rodríguez Holguín. Vogal / Relacións Académico-Profesionais.
Mª Concepción Rodríguez PérezVogal / Práctica privada / Coordinadora da Comisión de Cultura e Sociedade.
Víctor Manuel Torrado Oubiña. Vogal / Coordinador coa Sección de Psicoloxía e Saúde e Coordinador da Comisión para a Defensa da Profesión e a Prevención do Intrusismo.

Organigrama da Xunta de Goberno do COPG

Valedor dos colexiados e colexiadas

O Valedor/a é unha institución colexial definida nos Estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia como a figura que ten por obxecto a defensa e protección dos dereitos, liberdades e lexítimos intereses dos/as colexiados/as, tanto diante da actuación dos diferentes órganos colexiais como pola intervención de terceiros, e cuxas actuacións estarán sempre dirixidas a mellorar o funcionamento do Colexio e a defensa da profesión de psicólogo/a.

O Valedor é Antonio González Fernández.

Regulamento de funcionamento do Valedor dos colexiados e colexiadas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia [ver pdf]


Estatutos do COPG
[ver pdf]