Quen somos

Xunta de Goberno

Membros da Xunta de Goberno do COPG:

Mª Rosa Álvarez Prada. Decana
Hipólito Puente Carracedo. Vicedecano / TIC e Administración Electrónica / Coordinador coa Sección de PTO.
Alejandra Isabel Fernández RodríguezSecretaria /  Formación e Desenvolvemento profesional / Coordinadora coa Sección de Psicoloxía da Intervención Social.
Mª Carmen González Hermo. Vicesecretaria / Coordinadora coa Comisión de Psicoloxía do Deporte.
Miguel Ángel Chouza Ponte. Tesoureiro / Servizos colexiais.
José Berdullas Barreiro. Vogal / Coordinador coa Sección de Psicoloxía e Saúde.
Mª Begoña Castro IglesiasVogal  / Publicacións / Coordinadora coa Sección de Psicoloxía Educativa.
Ricardo Fandiño PascualVogal / Coordinador coa Sección de Psicoloxía Xurídica. / Coordinador da Comisión Intersectorial de Mediación.
Concepción Fernández FernándezVogal / Comisión Intersectorial Feminista / Comisión de Cultura e Sociedade.
Eva Muíño Gómez. Vogal / Coordinadora do Grupo de Tráfico e da Seguridade. 
Ana Mª Núñez RubinesVogal / Coordinadora do GIPCE.
José Manuel Oreiro BlancoVogal / Coordinador coa Comisión de Ética e Deontoloxía
Socorro Rodríguez Holguín. Vogal / Comisión para a Defensa da Profesión /Relacións Académico-Profesionais.

Organigrama da Xunta de Goberno do COPG

Valedora dos colexiados e colexiadas

O Valedor/a é unha institución colexial definida nos Estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia como a figura que ten por obxecto a defensa e protección dos dereitos, liberdades e lexítimos intereses dos/as colexiados/as, tanto diante da actuación dos diferentes órganos colexiais como pola intervención de terceiros, e cuxas actuacións estarán sempre dirixidas a mellorar o funcionamento do Colexio e a defensa da profesión de psicólogo/a.

A Valedora é Olegaria Mosqueda Bueno, G-01024.

Regulamento de funcionamento do Valedor dos colexiados e colexiadas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia [ver pdf]


Estatutos do COPG
[ver pdf]