Novo formato da Circular Informativa do COPG

A Circular Informativa do COPG muda a unha publicación online. Co obxectivo de mellorar a comunicación cos colexiados e colexiadas, e tamén coa sociedade, a Circular Informativa do Colexio, con case 300 números publicados, dá un salto á rede nunha publicación electrónica.

Esta transformación permitirá achegar unha información permanentemente actualizada, visualmente atractiva e con todas as posibilidades que ofrece a linguaxe multimedia.

26/4/2022

Dedución das cotas colexiais para na declaración da renda

Podes deducir as cotas colexiais abonadas ao COPG durante o ano 2021 na declaración da renda, xa que segundo a normativa as e os contribuíntes poden deducirse na declaración as cotas que pagaron ao seu colexio profesional, se a colexiación é obrigatoria para o exercicio da profesión e con un máximo de 500€ anuais.

As cantidades contribuídas a estes fins deberán introducirse na cela 015 da declaración como parte do apartado “rendementos do traballo”.

22/4/2022

Curso "Psicoloxía sanitaria: empezar ben"

A Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG organiza o Curso "Psicoloxía sanitaria: empezar ben", que se celebrará na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Composela os días 10 e 11 de xuño de 2022.

O curso pretende proporcionar unhas nocións  básicas para facilitar unha atención de calidade e segura aos pacientes no marco dun incremento da oferta de dispositivos para o tratamento.

5/4/2022

Páxinas