Presentación da Guía de Escleróse Múltiple – FEGADEM

FEGADEM levou a cabo a presentación da 1ª Edición da Guía de Esclerose Múltiple – intervencións profesionais, que tivo lugar na Consellaría de Sanidade, en Santiago de Compostela o día 14 de xuño. 

Varios membros do Grupo de Traballo sobre Esclerose Múltiple (EM) do COPG que participaron na elaboración de dita guía acudiron á presentación. O documento pretende dar a coñecer o traballo de todos os profesionais que de maneira coordinada, multi e interdisciplinar, son imprescindibles para abordar a enfermidade. 

14/6/2019

O COPG, Premio Solidario ONCE Galicia

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia recibiu este martes 11 de xuño o Premio Solidario Once Galicia, que entrega o Grupo Social ONCE, na modalidade de Institución, organización, entidade ou ONG, polas actividades que vimos realizando orientadas a promover un cambio na sociedade galega, a reducir as desigualdades entre as persoas, favorecer as condutas de respecto e de tolerancia, loitar contra a violencia machista, promover a boa saúde mental e eliminar os estigmas contra a enfermidade mental, segundo se recolleu no fallo dos galardóns. 

13/6/2019

Convocatoria de proceso selectivo para a selección e nombramento de persoal funcionario interino do Corpo Superior de Técnicos de Institucións Penitenciarias

Informamos sobre a convocatoria de proceso selectivo para a selección e nombramento de persoal funcionario interino do Corpo Superior de Técnicos de Institucións Penitenciarias, das cales 26 prazas son da especialidade de Psicólogos/as.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 14 de xuño de 2019.

Podes ver máis información na páxina web do órgano convocante www.institucionpenitenciaria.es.

Convocatoria

4/6/2019

Modificación temporal do día de atención telefónica da Asesora Xurídica do COPG

Informámosche da modificación temporal do día de atención telefónica por parte da asesora xurídica do COPG, pasando a ser os mércores, no mesmo horario (de 17 a 20 horas) ata finais de xuño.

É dicir, que esta semana, a asesora xurídica prestará atención telefónica o mércores 22 de maio.

A partir do mes de xullo continuará sendo os martes no mesmo horario.

20/5/2019

Falamos? Campaña institucional do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

A partir de maio, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia comeza coa súa primeira campaña publicitaria institucional. Trátase dun investimento importante e é o resultado dun ano de traballo promovido pola Comisión para a Defensa da Profesión e para a Prevención do Intrusismo, no que se tenta reivindicar a profesión, superar as posibles resistencias que aínda existan na sociedade e combater o intrusismo de pseudoterapias que carecen de garantía científica ningunha.

2/5/2019

1 de maio, Día Mundial da Saúde Mental Materna

Dentro da atención á saúde mental, a saúde mental das mulleres non ten recibido una axeitada atención, debido aos sesgos de xénero e a unha visión androcéntrica da medicina e a psicoloxía, na que o perfil normativo sobre o cal se realizan os estudos é o masculino.

Dentro desta deficiente atención á saúde mental na muller, destaca sobremaneira a mirada ao coidado da saúde mental materna, a cal se ben é certo que está a recibir una certa atención crecente dende fai algúns anos, aínda non estamos cerca das necesidades reais.

1/5/2019

Páxinas