Nova sesión de "Falamos, Ciclo de Experiencias Compartidas"

O xoves 4 de novembro ás 20:00 horas terá lugar unha nova sesión de "Falamos, ciclo experiencias compartidas do COPG", na que podes inscribirte de xeito gratuíto.

Trátase da presentación "Dúbidas éticas habituais na práctica da psicoloxía", na que a colexiada Katia Rolán González (G-4809) presentará simulacións activas baseadas en consultas concurrentes formuladas á Comisión de Ética e Deontoloxía do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

19/10/2021

Proclamación definitiva candidatura eleccións X. D. Psicoloxía e Saúde do COPG

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 18 de outubro de 2021, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, efectuada por esta Comisión o 8 de outubro pasado, e non téndose presentado ningunha outra 

ACORDA 

18/10/2021

Grupo de Traballo de Intervisión

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Grupo de Traballo de Intervisión, que se celebrará vía online o día 29 de outubro ás 9:30 horas. 

Este é un grupo de reflexión, asesoramento e apoio mutuo entre profesionais. Trátase dun grupo de aprendizaxe que pretende unha mellora de calidade do desempeño laboral e no autocoidado. 

Será un espazo que axude a diminuír a presión emocional, no que se creen estratexias propias para aplicar no traballo e no que intercambiar experiencias para o enriquecemento de todos/as. 

15/10/2021

Curso “Manipulación psicolóxica en tempos de pandemia: contextos, grupos e estratexias para a dominación"

A Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Manipulación psicolóxica en tempos de pandemia: contextos, grupos e estratexias para a dominación”,  que se celebrará os días 19 e 26 de novembro de 2021 a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) e Zoom.  

15/10/2021

Reclámase o desenvolvemento dunha rede de recursos terapéuticos especializados para persoas cunha demencia neurodexenerativa levados a cabo con profesionais especializados

A Federación Alzhéimer Galicia xunto cos colexios profesionais de educación social (CEESG), fisioterapeutas (COFIGA), psicoloxía (COPG), terapia ocupacional (COTOGA) e traballo social (COTSG) manifestan a súa preocupación pola falta de recursos terapéuticos desenvolvidos por equipos de profesionais especializados na atención ás demencias neurodexenerativas

14/10/2021

Curso "Intervención Psicolóxica en Emerxencias para Centros Educativos"

O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso Intervención Psicolóxica en Emerxencias para Centros Educativos”,  que se celebrará o día 30 de outubro de 2021 a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) e Zoom.  

5/10/2021

Proclamación provisional candidatura eleccións X. D. Psicoloxía e Saúde do COPG

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 1 de outubro de 2021, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 

ACORDA 

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos: 

1/10/2021

Ética e deontoloxía na intervención profesional

Desde a Comisión de Ética e Deontoloxía do COPG, e dentro do seu labor pedagóxico, presentan unha campaña informativa coa que pretenden insistir e enfatizar na importancia de que un bo cumprimento deontolóxico implica unha boa práctica profesional.

A través dun díptico e un poster, xunto cunha campaña que comeza nas redes sociais, pretenden realizar un recordatorio e divulgar aqueles artigos do Código Deontolóxico significativos para un bo exercicio da profesión.

Díptico [ver pdf]

1/10/2021

Páxinas