Sesión formativa "Atención e movementos oculares"

O vindeiro 26 de setembro, o Grupo de Tráfico e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza a Sesión formativa "Atención e movementos oculares".

O obxectivo desta sesión formativa é explicar os fundamentos da técnica do eye-tracking ( o seguimento ocular) e a súa aplicación no ámbito da psicoloxía, con especial referencia á condución de vehículos e o exame psicotécnico.

Amplíase o prazo de inscrición ata o mércores 23 de setembro.

9/9/2020

Curso introdutorio “O abuso emocional dentro do ámbito da violencia de xénero. A violencia invisible á vista”

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o curso introdutorio “O abuso emocional dentro do ámbito da violencia de xénero. A violencia invisible á vista”, que se desenvolverá entre o 3 e o 24 de outubro de 2020. Este curso está organizado de acordo co convenio de colaboración entre a Vicepresidencia da Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade, para dar cumprimento aos obxectivos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

31/8/2020

Seminario online “Introdución á Terapia Centrada na Compaixón”,

O Grupo de Traballo de Psicólogas e Psicólogos dos CIMs da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Seminario online “Introdución á Terapia Centrada na Compaixón”, que se celebrará o vindeiro luns 28 de setembro de 2020 en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Tratarase dun seminario cunha metodoloxía teórico-práctica de aproximación á Terapia Centrada na Compaixón de Paul Gilbert. Realizaranse prácticas de mindfulness e compaixón.

27/8/2020

Proclamación definitiva da candidatura á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 12 de agosto de 2020, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, efectuada por esta Comisión o 29 de xullo pasado, e non téndose presentado ningunha outra,

ACORDA

1.- Proclamar con carácter definitivo a candidatura á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia proclamada provisionalmente.

12/8/2020

Proclamación provisional candidaturas eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 29 de xullo de 2020, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia,

 ACORDA

 1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos:

29/7/2020

Páxinas