AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Grupo de Traballo de Psicólogos e Psicólogas dos CIM's

Coordinadora: Cristina García Núñez

No Decreto 130/2016, do 15 de setembro, establécense os requisitos e procedementos para o recoñecemento e acreditación dos Centros de Información á Muller (CIM's) de titularidade das entidades locias de Galicia.

Os CIM's configúranse como un conxunto de recursos das entidades locias, desde os cales se articula unha intervención global dirixida ás mulleres e que proporcionar asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral, así como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre homes e mulleres, e da prevención e loita contra a violencia machista.

Actualmente hai 83 CIM's en toda Galicia.

Podes atopar información da Rede de CIM's de Galicia [accede ao enlace]

Obxectivos

O Grupo de Traballo de Psicólogos e Psicólogas dos CIM's está formado por dezaseis profeisonais da psicoloxía que teñen como principais obxectivos estruturais da súa reactivación os seguintes:

- Dar visibilidade proefsional e social ao traballo levado a cabo polos CIM's.
- Promover unha formación especializada para as e os profesionais dos mesmos.
- Consensuar criterios de actuación e avaliación.
- Mellorar estruturas e coordinación para unha abordaxe máis integral.
- Elaborar unha guía de documentación común para a práctica.