Publicacións

O Anuario foi, e é, unha publicación aberta. Nace co propósito de dar voz e oído, de invitar á reflexión dos que escriben e dos que len, sobre temas de interese para a Psicoloxía Clínica. Cada número vertébrase sobre un tema central, enfocado dende diversos ángulos, incluíndo áreas de coñecemento alleas á propia, pero que poden aportar novos mapas.

O Anuario nace nun marco afastado da esfera académica, sen máis pretensión que a de crear un espazo no que se poida cavilar libremente. Seguindo esa línea, neste novo equipo de redacción nos plantexamos aumentar a participación por medio da sección "Casos Clínicos e Comunicacións Libres", totalmente abertas a quen queira traer unha brúxula.

Data Publicación:
1/2001
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:
Sobre o anoxo”. Santiago Lamas Crego.
O anoxo e o terapeuta. ¿É a do terapeuta una vida airada?”. Gonzalo Martínez Sande.
O anoxo como estigma. Estrutura transcultural dunha síndrome menor”. Marcial Gondar Protasany.
Clínica diferencial do anoxo”. Manuel Fernández Blanco.
Un día de furia”. Eduardo Varela Puga.
Queixas e queixumes. A propósito do dolorismo”. Santiago Lamas Crego

Anuario de Psicoloxía Nº 0
Data Publicación:
1/2002
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:
Os vieiros da mentira no campo da psicoloxía”. Marino Pérez Álvarez.
“Todos os pacientes dixeron algunha mentira; algunha vez (polo menos en Creta)”. Emilio Gutiérrez García.
Mentiras e psicoloxía do testemuño: ¿Podemos detectar as mentiras?”. Mª Luisa Alonso-Quecuty.
Consideracións éticas sobre a veracidade na clínica. Avatares, límites e posibilidades do dicir veraz na clínica”. Fernando Márquez Gallego.
Mentira e comunicación. O paradoxo social da mentira”. Juan Luis Pintos.
Quen estea libre de mentira… ou de cando nin a verdade é tan boa nin a mentira tan mala”. Yolanda Castro Casanova.
Mentiras verdadeiras”. Mª José Montoya Perez.

Anuario Nº 1
Data Publicación:
1/2005
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:
Psicoloxía na encrucillada posmoderna”. Lupicinio Iñiguez-Rueda.
O grado co-da psicoterapia”. Santiago Lamas Crego.
Algunhas consideracións ao traballo anterior”. José Javier González Hermida.
Trastornos da posmodernidade”. Luis Ferrer i Balsebre.
Sobre sentimentos e ritos o seu decaemento neste mundo posmoderno”. Gonzále Martínez Sande.
Entidades e identidades débiles”. Celia Cameselle, Juan Manuel Daponte, Manuel Lopo e José Antonio Muñiz.

Anuario Nº 2
Data Publicación:
1/2009
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:
Este número do Anuario recolle a través das súas máis de 700 páxinas os traballos presentados no I Congreso de Psicoloxía Clínica de Galicia, celebrado en Vigo en maio de 2009.

Fe de erratas: 

                Na páxina 500 onde pon: 

                A VIOLENCIA DE XÉNERO

                Mª Jesús Diaz Anca, Gloria Docampo Corral, Pilar González García, Mª Josefa Rivera González e Alicia Vilar Barreiro 

                Debe dicir: 

               A VIOLENCIA DE XÉNERO

                Mª Jesús Diaz Anca, Gloria Docampo Corral, Pilar González García, Mª Josefa Rivera González, Alicia Vilar Barreiro e Felisa Balboa Cardoso

Anuario Nº 3
Data Publicación:
12/2009
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:
Tratamento dos trastornos somatomorfos desde a terapia familiar breve”. José Luis Rodríguez-Arias Palomo e Marta Real.
O traballo do/a Psicólogo/a Clínico/a de enlace coa doenza crónica”. José Eduardo Rodríguez Otero e Gonzalo Martínez Sande.
Programa de avaliación neuropsicolóxica do Hospital de Oza – Complexo Hospitalario da Coruña”. Francisco Javier Sardiña Agra.
Intervencións psicolóxicas no proceso do transplante”. Gonzalo Martínez Sande.
Algunhas cuestión psicolóxicas sobre pacientes queimados”. Jorge García Fernández e Elizabeth Sánchez Cao.
A verdade soportábel: Comunicación en coidados pailativos”. Irene Esperón Rodríguez.
Sobre a psicooncoloxía”. Jorge García Fernández.
Unidades da dor: Son posíbeis sen Psicólogos/as Clínicos/as?”. Manuel Castro Bouzas.

Anuario Nº 4
Data Publicación:
1/2010
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:
Terapia familiar sistémica”. Andrés Cabero Álvarez e Pedro A. Marina González.
“Constructivismo e psicoterapia”.
Javier Manjón González.
“Aplicación do modelo parta sa / parte á intervención psicosocial con adolescentes”.
Roberto Antón Santiago.
“Investigación de resultados en contextos clínicos: Descrición de metodoloxía no Hospital de Cee”.
Jorge Bajo Lema e José Luis Rodríguez-Arias Palomo.
“A síndrome da alienación parental. O sen-sentido dunha polémica”.
Manuel Lopo Lago.
“Sobre a pretendida SAP e certas consecuencias”.
Gonzalo Martínez Sande.

Anuario Nº 5
Data Publicación:
1/2011
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:
Psicodrama con pacientes de trauma complexo e disociación”. Marisol Filgueira Bouza et al.
“As desvantaxes de neuroplasticidade”. Ignacio Dopico González.
“A familia baixo o impacto da lesión medular 113”.
Vanessa Vilas Riotorto e Gonzalo Martínez Sande.
“Caso clínico 1: A historia clínica”. Sabela Bermúdez, Mercedes Fernández e María J. Carreira.
“Caso clínico 2: Máis alá das conversacións terapéuticas”. Marisol Filgueira Bouza et al.
“Caso clínico 3: Análise do contido da demanda”. Ignacio Dopico González.
“XVI Xornadas da Sección de Psicoloxía Clínica”.
Cangas 2011.

Anuario Nº 6
Data Publicación:
11/2014
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:

  • Presentación
  • Salvados polo medo. Raquel Lagares.
  • A torre de Maiden e outras historias: de como os medos dos pais inflúen na crianza e no desenvolvemento dos fillos. Raquel E. San José e Pilar García.
  • A permanencia dunha parella en base ó medo. Daniel Latorre.
  • Os Medos do Terapeuta: abordaxe dende o psicodrama. Marisol Filgueira.
  • Medo na Residencia.Cristina Alonso, Carlos Losada e Almudena Campos.
  • O medo e as artes. Luis Vila.

Ferramentas

  • A técnica de Exposición na terapia das fobias: venta, compra e servizo de reclamacións. Carlos Álvarez.

 

Casos clínicos

  • Avaliación Neuropsicolóxica e intervención psicoterapéutica nun caso de status epiléptico: adaptación á enfermidade e familia. Sabela Bermúdez e Alicia Fernández.
  • Personalidade, sexo, droga e smartphone. María Carou.

 

Portada Anuario de Psicoloxía e Saúde Nº 7
Data Publicación:
11/2015
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:

▪ Elección de parella.

Chus Vázquez Carreira

 

▪ O amor cara un mesmo: Unha relación para toda a vida
Cristina Veira Ramos e Sabela Maceda García

▪ O papel dos vínculos afectivos no proceso da adaptación á enfermidade crónica.
Jorge García Fernández

▪ Sobre a sexualidade feminina e as dinámicas actuais de compromiso entre mulleres
Raquel Cediel Sáez

▪ Do amor á arte. Catro conversas
Job Sánchez Julián

Ferramentas
▪  Vínculo afectivo e alianza de traballo psicoterapéutico: cando amor e traballo van da man.
Yolanda Castro Casanova e Mª Gabriela Domínguez Martínez

Anuario aberto

Casos clínicos

▪ Apego, contratransferencia e resistencia ao cambio na relación terapéutica
Inmaculada Sangiao Novío

▪ EMDR e psicodrama narrativo transxeracional nun dispositivo público

Marisol Filgueira Bouza e Belén Mª Horcajo Marrupe

Comunicacións libres
▪ O fútbol son eu: traballo cun proceso psicótico
Manuel Lopo Lago e José Antonio Muñiz Torrado

▪ Unha revisión dos factores de risco implicados na adicción a internet en mozos
Cristina Alonso Vilar e Estrella Romero TriñanesPortada Anuario 8
Data Publicación:
11/2016
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:

▪ O mal como crenza.
José Luis Veira Veira 

▪ É vostede un psicópata... adaptado? Parasafreando a Jon Ronson.
Mercedes Castro Bal

▪ Trastornos de personalidade e interacción familiar: crecer malos?
Dolores Mosquera, Paula Baldomir, Raquel Fernández, Gerardo Flórez, Alberto Soto e Ana Cris Eiriz

▪ Confrontación: cando o terapeuta é o malo
Sara Cabezudo Fernández

▪ Ovellas negras da familia: experiencia nun centro terapéutico de menores.
Jorge Bajo Lema

▪ Cambio do prototipo de heroes nos cómics e series modernas: o heroe malvado.
Eva Álvarez Martínez

Ferramentas
▪  Como integrar as nosas partes boas e malas: Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
José Eduardo Rodríguez Otero.

Comunicación libre 

▪ Ciberacoso, características de personalidade e psicopatolóxicas do Agresor e da Vítima.
Cristina Alonso e Estrella Romero.

Traballos premiados nas XX Xornadas de Psicoloxía e Saúde do COPG:

▪ Análise cualitativo das habilidades de escoita activa nunha mostra de profesionais sanitarios.
Bermúdez Míguez, S. e García Fernández, J.

▪ Análise da demanda na Unidade Infanto-Xuvenil de Ferrol, 2014.
Martínez Lamosa, E. e Díaz Sánchez , F.

 

 

Portada Anuario 9
Data Publicación:
11/2017
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:

▪ Xogarse o pelello: unha visión clínica das autolesións.
Carmen Conde Díaz 

▪ Inscricións corporais indelebles. Tatuaxes, escarificacións, piercing e a súa lóxica cultural.
Enrique Couceiro Domínguez

▪ Autolesións e marcas corporais do conflito intrapsiquico as tribos urbanas na adolescencia.
Pablo Villarino Torrado

▪ Encontros coa autolesión a través dun caso: experiencias durante a residencia.
Almudena Campos González e Esther Reguera Rodríguez

▪ Autolesións como estratexia autorreguladora cando non contamos cunha vinculación segura.
María Balsa García

▪ O dano en psicoterapia: confesións dun terapeuta centrado no erro.
Antonio Olives Alonso

Ferramentas

▪  Autolesións: lugares comúns e experiencias clínicas.
Ignacio Dopico González

Comunicación libre 

▪ Rehabilitación neuropsicolóxica en dano cerebral adquirido en fase crónica. A mantenta dun caso.
Rocío Andrade-Grela e Sandra Rubial-Álvarez

Traballos premiados nas XXI Xornadas de Psicoloxía e Saúde do COPG:

▪ Correlatos diferenciais entre o abuso de Internet e de substancias.
Cristina Alonso e Estrella Romero

▪ Tratamento de noticias de suicidio dun diario dixital.
Hernar de la Torre Hernández, Emma López Cerdido e Eduardo Martínez Lamosa.

Portada Anuario 10
Data Publicación:
11/2018
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:

▪ As teorías do humor e o cambio cultural.
José Luis Veira Veira.

▪ Isto non é un artigo sobre o humor.
Brian Rodríguez, Conchi Madrina, Anxo Manoel Lamelo, Isabel Herrero, Elvira Velasco, Pepe Saavedra e María Grandío.

▪ Rir da morte. Unha aproximación ao humor ao final da vida.
Sabela Maceda García e David Suárez Alonso.

▪ O humor na infancia e na psicoterapia infantil.
María Martínez Cortizo e Elena Piñeiro Reiriz.

Ferramentas

▪  Emprego do humor en psicoterapia nunha Unidade de Condutas Adictivas. 
José María García Janeiro.

ANUARIO ABERTO
Caso clínico:

▪  Cando o espello é o teu inimigo. Trastorno Dismórfico Corporal.
Cristina González Freire e Inmaculada Sangiao Novio.

Comunicación libre 

▪ Apuntamentos para unha reflexión provisional sobre o mal e a melancolía.
Fernando Colina Pérez.

Traballos premiados nas XXII Xornadas de Psicoloxía e Saúde do COPG:

▪ Protocolo de avaliación psicolóxica en dor crónica: resultados e propostas.
Eduardo Martínez Lamosa e Amador Estévez Serantes.

▪ Avaliación da tensión laboral nos profesionais de enfermería dunha unidade de coidados paliativos.
Sabela Maceda García, Noelia Pita Fernández e Rebeca Deus Fernández.

Anuario Nº 11 "O humor"
Data Publicación:
11/2019
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:

▪ Fallas no sistema público de saúde mental. Un achegamento crítico cualitativo.
Paula Tomé Espiñeira

▪ Realidade trans infanto-xuvenil. Coñecer para acompañar.
Cristina Palacios Castro

▪ Dó xestacional e perinatal, unha realidade silenciada.
Eirene García Caro

▪ Conspiración (ou pacto) do silencio en psicooncoloxía: Un segredo a voces?
Rocío Basanta Matos

▪ O segredo necesario: función do segredo na adolescencia.
Marta González Rodríguez

▪ A importancia da confidencialidade en psicoloxía aplicada.
José Luis Rodríguez-Arias Palomo

Ferramentas

▪  Elementos dunha intervención narrativa no trauma relacional.
F. Javier Aznar Alarcón / Nuria Varela Feal

Anuario aberto
CASO CLÍNICO

▪ De vítima a sobrevivente. Un caso de intervención en violencia de xénero.
Inmaculada Sangiao Novio / Cristina González Freire

Traballos premiados nas XXIII Xornadas da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG:

▪ O estrés psicosocial e a súa influencia na sintomatoloxía ansioso - depresiva en pacientes atendidos nunha unidade de saúde mental.
Carlos Álvarez García / Cristina González Freire

▪ Unha experiencia práctica: terapia de grupo de adolescentes, unha intervención integradora.
Paula Marcos Carregal / Esther López Morcillo / Emma López Cerdido / Eduardo Martínez Lamosa.

Anuario Nº 12 "Segredos"
Data Publicación:
11/2020
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:

▪ Avaricia. Presentación.
Mª Gabriela Domínguez Martínez

▪ Envexa. O pecado capital das redes sociais.
Marino Pérez-Álvarez

▪ Gula. Oralidade e pecado.
Irene Martínez Montero.

▪ Ira. Enfocándonos na ira constructiva.
Victoria Canosa Raña.

▪ Luxuria. Sexualidades e adolescencias: transformacións na era dixital.
Ricardo Fandiño Pascual e Vanessa Rodríguez Pousada.

▪ Soberbia. Unha construcción patriarcal.
Lola Ferreiro Díaz.

▪ Preguiza. Aburrimento: dereito e necesidade.
Vanessa Playán Ruíz e Henar de la Torre Hernández.

Ferramentas

▪  A Culpa. Un breve percorrido a través do seu concepto e tratamento..
Carlos Álvarez García.

Anuario aberto

CASO 1.  VÍNCULO TERAPÉUTICO E APEGO NUN CASO DE TRAUMA COMPLEXO.
Sandra Cudeiro Domínguez.

CASO 2.  AVALIACIÓN NEUROPSICOLÓXICA NO DANO CEREBRAL ADQUIRIDO: UN CASO DE HEMINEGLIXENCIA.
Zoraida González Cornide, María Salomé Botana Martínez, Sandra Golpe Ferreiro e Francisco Xabier Sardiña Agra.

CASO 3.  A VIAXE DOS LOBOS ARTÍSTICOS: GRUPO VINCULAR.
Carlos Díaz Marcelo, Laura Ciudad Gallardo, María Jesús Cutillas Póveda e Os Lobos Artísticos (Älvaro, Kobra, Laura Camila, Rubén , Vicky e Alicia).

CASO 4.  NIGUÉN ESTÁ DA MIÑA PARTE: UN CASO CLÍNICO DO PAPEL DO ABUSO NOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS.
Natalia Seijo.

CASO 5.  TRANSFORMAR UN ESPAZO DE IRA, DOR E VULNERABILIDADES EN ACOMPAÑAMENTO, RESPECTO E SEGURIDADE.
Daniel Idoate Calderón e Marta Díaz Varela.

COMUNICACIÓN. PREVALENZA DA CONDUTA SUICIDA NO SERVIZO DE URXENCIAS DE FERROL: ACHEGAS METODOLÓXICAS (ALÉN DAS CIFRAS).
Manuel Castro Bouzas.

PÓSTER. AVALIACIÓN NEUROPSICOLÓXICA NO CADASIL: A PROPÓSITO DUN CASO..
Zoraida González Cornide, Emma Pérez Arbide, María Salomé Botana Martínez e Francisco Xabier Sardiña Agra.

Data Publicación:
11/2021
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Índice:

▪ Presentación.
Mª Gabriela Domínguez Martínez

▪ Soidade. As dúas caras da soidade.
Marisa Cortizo Pérez

▪ Alianza. Crise na alianza terapéutica: da teoría a práctica.
Claudia López Lamas, María del Coral Vázquez Montoto e Érika Vázquez Sanjurjo.

▪ Creatividade. Newton en corentena. Como as crises influén no desenvolvemento da creatividade.
Alma Montes Arenas.

▪ Titulares. Titulares en crise, ou como os medios de comunicación se converten en medios de saúde.
Noela Rey Méndez.

Ferramentas

▪  Acompañar. Outras formas de acompañar nas crises.
Aislinn García Hermo.

Anuario aberto

COMUNICACIÓN. ATENCIÓN PSICOLÓXICA TELEFÓNICA 112 DURANTE A ALERTA SANITARIA..

Mª del Carmen González Hermo.

PÓSTER. O FUNCIONAMENTO COGNITIVO EN ESQUIZOFRENIA E A SÚA ESTIMULACIÓN NUNHA UNIDADE DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA.

Bruno Rodríguez Novoa, Cristina González Freire, María Jesús Villares González, Fátima Pérez Sayago, Belén Álvarez Batista e Inmaculada Sangiao Novio.

Anuario_14
Data Publicación:
11/2022
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Anuario de Psicoloxía e Saúde nº 15
Data Publicación:
11/2023
Edita:
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia