Anuario Nº 10 "O Dano"

Portada Anuario 10
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Autor: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
11/2017

Índice:

▪ Xogarse o pelello: unha visión clínica das autolesións.
Carmen Conde Díaz 

▪ Inscricións corporais indelebles. Tatuaxes, escarificacións, piercing e a súa lóxica cultural.
Enrique Couceiro Domínguez

▪ Autolesións e marcas corporais do conflito intrapsiquico as tribos urbanas na adolescencia.
Pablo Villarino Torrado

▪ Encontros coa autolesión a través dun caso: experiencias durante a residencia.
Almudena Campos González e Esther Reguera Rodríguez

▪ Autolesións como estratexia autorreguladora cando non contamos cunha vinculación segura.
María Balsa García

▪ O dano en psicoterapia: confesións dun terapeuta centrado no erro.
Antonio Olives Alonso

Ferramentas

▪  Autolesións: lugares comúns e experiencias clínicas.
Ignacio Dopico González

Comunicación libre 

▪ Rehabilitación neuropsicolóxica en dano cerebral adquirido en fase crónica. A mantenta dun caso.
Rocío Andrade-Grela e Sandra Rubial-Álvarez

Traballos premiados nas XXI Xornadas de Psicoloxía e Saúde do COPG:

▪ Correlatos diferenciais entre o abuso de Internet e de substancias.
Cristina Alonso e Estrella Romero

▪ Tratamento de noticias de suicidio dun diario dixital.
Hernar de la Torre Hernández, Emma López Cerdido e Eduardo Martínez Lamosa.