Anuario Nº 2 "Psicoloxía clínica e posmodernidade"

Anuario Nº 2
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
1/2005

Índice:
Psicoloxía na encrucillada posmoderna”. Lupicinio Iñiguez-Rueda.
O grado co-da psicoterapia”. Santiago Lamas Crego.
Algunhas consideracións ao traballo anterior”. José Javier González Hermida.
Trastornos da posmodernidade”. Luis Ferrer i Balsebre.
Sobre sentimentos e ritos o seu decaemento neste mundo posmoderno”. Gonzále Martínez Sande.
Entidades e identidades débiles”. Celia Cameselle, Juan Manuel Daponte, Manuel Lopo e José Antonio Muñiz.