Anuario Nº 11 "O humor"

Anuario Nº 11 "O humor"
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Autor: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
11/2018

Índice:

▪ As teorías do humor e o cambio cultural.
José Luis Veira Veira.

▪ Isto non é un artigo sobre o humor.
Brian Rodríguez, Conchi Madrina, Anxo Manoel Lamelo, Isabel Herrero, Elvira Velasco, Pepe Saavedra e María Grandío.

▪ Rir da morte. Unha aproximación ao humor ao final da vida.
Sabela Maceda García e David Suárez Alonso.

▪ O humor na infancia e na psicoterapia infantil.
María Martínez Cortizo e Elena Piñeiro Reiriz.

Ferramentas

▪  Emprego do humor en psicoterapia nunha Unidade de Condutas Adictivas. 
José María García Janeiro.

ANUARIO ABERTO
Caso clínico:

▪  Cando o espello é o teu inimigo. Trastorno Dismórfico Corporal.
Cristina González Freire e Inmaculada Sangiao Novio.

Comunicación libre 

▪ Apuntamentos para unha reflexión provisional sobre o mal e a melancolía.
Fernando Colina Pérez.

Traballos premiados nas XXII Xornadas de Psicoloxía e Saúde do COPG:

▪ Protocolo de avaliación psicolóxica en dor crónica: resultados e propostas.
Eduardo Martínez Lamosa e Amador Estévez Serantes.

▪ Avaliación da tensión laboral nos profesionais de enfermería dunha unidade de coidados paliativos.
Sabela Maceda García, Noelia Pita Fernández e Rebeca Deus Fernández.