Anuario Nº 9 "O Mal"

Portada Anuario 9
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Autor: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
11/2016

Índice:

▪ O mal como crenza.
José Luis Veira Veira 

▪ É vostede un psicópata... adaptado? Parasafreando a Jon Ronson.
Mercedes Castro Bal

▪ Trastornos de personalidade e interacción familiar: crecer malos?
Dolores Mosquera, Paula Baldomir, Raquel Fernández, Gerardo Flórez, Alberto Soto e Ana Cris Eiriz

▪ Confrontación: cando o terapeuta é o malo
Sara Cabezudo Fernández

▪ Ovellas negras da familia: experiencia nun centro terapéutico de menores.
Jorge Bajo Lema

▪ Cambio do prototipo de heroes nos cómics e series modernas: o heroe malvado.
Eva Álvarez Martínez

Ferramentas
▪  Como integrar as nosas partes boas e malas: Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
José Eduardo Rodríguez Otero.

Comunicación libre 

▪ Ciberacoso, características de personalidade e psicopatolóxicas do Agresor e da Vítima.
Cristina Alonso e Estrella Romero.

Traballos premiados nas XX Xornadas de Psicoloxía e Saúde do COPG:

▪ Análise cualitativo das habilidades de escoita activa nunha mostra de profesionais sanitarios.
Bermúdez Míguez, S. e García Fernández, J.

▪ Análise da demanda na Unidade Infanto-Xuvenil de Ferrol, 2014.
Martínez Lamosa, E. e Díaz Sánchez , F.