Anuario Nº 6

Anuario Nº 6
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
1/2011

Índice:
Psicodrama con pacientes de trauma complexo e disociación”. Marisol Filgueira Bouza et al.
“As desvantaxes de neuroplasticidade”. Ignacio Dopico González.
“A familia baixo o impacto da lesión medular 113”.
Vanessa Vilas Riotorto e Gonzalo Martínez Sande.
“Caso clínico 1: A historia clínica”. Sabela Bermúdez, Mercedes Fernández e María J. Carreira.
“Caso clínico 2: Máis alá das conversacións terapéuticas”. Marisol Filgueira Bouza et al.
“Caso clínico 3: Análise do contido da demanda”. Ignacio Dopico González.
“XVI Xornadas da Sección de Psicoloxía Clínica”.
Cangas 2011.