Documento marco da Psicoloxía Clínica en Atención Primaria