Anuario Nº 0 "O Anoxo"

Anuario de Psicoloxía Nº 0
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Autor: 
Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG
Data: 
1/2001

Índice:
Sobre o anoxo”. Santiago Lamas Crego.
O anoxo e o terapeuta. ¿É a do terapeuta una vida airada?”. Gonzalo Martínez Sande.
O anoxo como estigma. Estrutura transcultural dunha síndrome menor”. Marcial Gondar Protasany.
Clínica diferencial do anoxo”. Manuel Fernández Blanco.
Un día de furia”. Eduardo Varela Puga.
Queixas e queixumes. A propósito do dolorismo”. Santiago Lamas Crego

PDF Versión Castelán: