Anuario Nº 5

Anuario Nº 5
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
1/2010

Índice:
Terapia familiar sistémica”. Andrés Cabero Álvarez e Pedro A. Marina González.
“Constructivismo e psicoterapia”.
Javier Manjón González.
“Aplicación do modelo parta sa / parte á intervención psicosocial con adolescentes”.
Roberto Antón Santiago.
“Investigación de resultados en contextos clínicos: Descrición de metodoloxía no Hospital de Cee”.
Jorge Bajo Lema e José Luis Rodríguez-Arias Palomo.
“A síndrome da alienación parental. O sen-sentido dunha polémica”.
Manuel Lopo Lago.
“Sobre a pretendida SAP e certas consecuencias”.
Gonzalo Martínez Sande.