Anuario Nº 4 "Psicoloxía Clínica da Saúde en Galicia"

Anuario Nº 4
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
12/2009

Índice:
Tratamento dos trastornos somatomorfos desde a terapia familiar breve”. José Luis Rodríguez-Arias Palomo e Marta Real.
O traballo do/a Psicólogo/a Clínico/a de enlace coa doenza crónica”. José Eduardo Rodríguez Otero e Gonzalo Martínez Sande.
Programa de avaliación neuropsicolóxica do Hospital de Oza – Complexo Hospitalario da Coruña”. Francisco Javier Sardiña Agra.
Intervencións psicolóxicas no proceso do transplante”. Gonzalo Martínez Sande.
Algunhas cuestión psicolóxicas sobre pacientes queimados”. Jorge García Fernández e Elizabeth Sánchez Cao.
A verdade soportábel: Comunicación en coidados pailativos”. Irene Esperón Rodríguez.
Sobre a psicooncoloxía”. Jorge García Fernández.
Unidades da dor: Son posíbeis sen Psicólogos/as Clínicos/as?”. Manuel Castro Bouzas.