Axuda de acceso

Para acceder á zona restrinxida, só para colexiados e colexiadas deberás introducir os seguintes datos:

Usuario/a: Tes que introducir o teu número de colexiado/a indicando a letra seguida dun guión co teu número de colexiado/a con 5 díxitos, polo tanto deberás introducir tantos ceros como precises para que este teña cinco díxitos. Exemplo: G-01111.

Contrasinal: Deberás introducir o teu número de DNI seguido da letra correspondente sen introducir guión nin deixar espazos. Exemplo: 00000000a. Unha vez accedas poderás mudar o contrasinal e poñer o que ti desexes.

Cambio de contrasinal: Unha vez accedas por primeira vez a área de acceso restrinxido só para colexiados e colexiadas poderás modificar o teu contrasinal de acceso e poñer o que ti desexes no seguinte ligazón.[accede ao enlace]

Solicitar novo contrasinal: Unha vez verificada e actualizada a túa dirección de e-mail poderás solicitar unha nova contrasinal cada vez que a esquezas no seguinte ligazón. [accede ao enlace]

Video de axuda: Podes ver un video de axuda no seguinte ligazón.  [accede ao vídeo]

Modificar os datos: Podes introducir Centro de traballo, Idades de intervención, etc... [accede áo enlace]

Video de axuda modificar os datos: Podes ver un video de axuda para modificar os datos no seguinte ligazón. [accede ao enlace]