Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG

11/8/2021

En cumprimento do previsto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e atendendo á finalización do período de goberno para o que foi elixida no ano 2017, a Xunta Directiva, na súa reunión de 12 de maio de 2021, decidiu convocar ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA E SAÚDE DO COPG. 

A data da Xornada Electoral será o VENRES, 19 DE NOVEMBRO DE 2021 e o proceso para a elección dos órganos de goberno citados desenvolverase de acordo co calendario axunto e as normas previstas no Regulamento de Réxime Interior da Sección, no Regulamento Marco das Seccións Profesionais e nos Estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. 

Co obxecto de supervisar o proceso, constitúese a Comisión Electoral que estará formada polo presidente, a secretaria e unha vogal da Comisión de Ética e Deontoloxía. 

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva de Psicoloxía e Saúde
Calendario electoral
Normas de voto