Agresión en Verín dun menor a súa nai

Entrevista en La Voz de Galicia o 14 de setembro de 2014 a Manuela del Palacio García, Presidenta da Sección de Psicoloxía Educativa do COPG; e entrevista en Vivir Galicia a Ana María Ulloa Lage, Vicepresidenta da Sección de Psicoloxía Educativa do COPG, sobre a agresión cometida en Verín dun menor a súa nai.

La Voz de Galicia [accede á noticia]

Vivir Galicia [a partir do minuto 4]