Ana Sieiro, psicóloga da Sección de Psicoloxía Educativa fala sobre o Yellow Day

Ana Sieiro, psicóloga da Sección de Psicoloxía Educativa fala sobre o Yellow Day, e comenta que as persoas somos seres sociais e a interacción cos outros sempre é positiva.