A ansiedade é o problema de sáude mental máis persistente desde o confinamento