A decana do Colexio Oficial de Psicoloxía inaugurará o vindeiro curso verán da USC "Psicoloxía e Educación: como mellorar as relacións familiares"

Mª Rosa Álvarez Prada, decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, inaugurará o curso de verán da USC, "Psicoloxía e Educación: como mellorar as relación familiares".