A metade das parellas que aceptan mediadores en conflictos xudiciais logra acadar un acordo

Desde que existe este recurso 378 familias aceptaron utilizalo, sobre todo en casos de divorcios e garda e custodia de fillos.