A Presidenta da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, orientadora ademáis dun centro educativo, recorda que a lexislación establece que son as familias as que elixen o centro educativo

A Presidenta da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Manuela del Palacio García, ademáis de orientadora dun centro educativo, recorda que a lexislación establece que son as familias as que elixen o centro educativo. O COPG, recorda que un aula ordinaria é a mellor opción.