A presidenta da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG, fala da custodia compartida e as súas repercusións

A presidenta da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG, María Dolores Seijo Martínez, fala acerca da custodia compartida dos menores. Comenta que non se trata de repartir o tempo no 50%, senon de que pasen a maior parte con ambos proxenitores e que as decisións sobre o menor se tomen sempre en consenso.