Sintarua do convenio entre a Xunta de Galicia e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia en programas de atención psicolóxica en materia de violencia de xénero