A Xunta de Galicia asume o servizo de atención psicolóxica á vítimas de violencia machista nos xuzgados

A Xunta de Galicia asume o servizo de atención psicolóxica á vítimas de violencia machista nos xuzgados tras o éxito do convenio levado a cabo co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia nestes últimos meses.