A Consellería de Sanidade por fin se move

Desde a semana pasada está en marcha a formación pola Consellería de Sanidade dun grupo de traballo que deberá elaborar o plan de prevención do suicidio. Á primeira xuntanza dese grupo están convocadas diferentes persoas: os xefes de servizo de Psiquiatría do SERGAS e outro de Atención Primaria, o xerente de FEAFES, a directora do IMELGA, o director do 061 e dous facultativos máis das EOXI de Ourense e Santiago.

Só cabe felicitarse porque se recoñeza dende a Xunta a importancia da cuestión, e se asuma por fin pola Consellería de Sanidade que debe elaborarse o plan de prevención.