O COPG forma a terceira promoción de profesionais para realizar informes periciais nos procesos xudiciais