AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Os/as profesionais da psicoloxía clínica reclaman a accesibilidade real aos tratamentos psicolóxicos no sistema público de saúde

A falta de accesibilidade real ao tratamento psicolóxico na sanidade pública galega foi a principal conclusión da xornada que esta mañá se desenvolveu no Hospital de Oza da Coruña, con motivo do 20 aniversario da creación da especialidade de psicoloxía clínica, na que participaron os psicólogos e psicólogas clínicas da EOXI da Coruña, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, a Asociación de Psicólogos/as Clínicos/as do SERGAS (APCS) e o Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM).

“A cidadanía ten dereito a dispoñer das prestacións sanitarias establecidas regulamentariamente para toda a poboación en condicións de equidade e xustiza. Privar a unha parte da poboación infantil e adolescente da comarca de Bergantiños e as súas familias dos tratamentos psicolóxicos que viñan recibindo de xeito abrupto, arbitrario e inxustificado supón unha grave irresponsabilidade. Bloquearlles o acceso a un profesional da psicoloxía clínica aos nenos e adolescentes dos concellos de Carballo, Ponteceso, Malpica, Coristanco, A Laracha e Cabana é unha forma de discriminación inédita e vergonzosa”, sinalaron nas conclusións presentadas ao final das xornadas.

Por iso, desde todos os colectivos intervenientes demandaron ás autoridades sanitarias “a inmediata subsanación desta situación” e animaron ás administracións locais destes concellos afectados a que esixan a restitución da prestación dos servizos de psicoloxía clínica suprimidos, así como ás familias para que presenten reclamacións para recuperar estes dereitos conculcados.

“Os tratamentos psicolóxicos son intervencións de primeira elección na meirande parte dos casos atendidos na Unidade de Saúde Mental Infantoxuvenil e tamén de adultos; son tratamentos eficaces e eficientes, ben tolerados polo paciente, ofrecen seguridade e manteñen os seus resultados beneficiosos no tempo”, indican.

Por iso consideran imprescindible “un maior acceso aos tratamentos psicolóxicos en todos os niveis asistenciais (Atención Primaria, Atención Ambulatoria Especializada e Hospitalización) en todo o Servizo Galego de Saúde”, xunto coa necesidade de que se poida derivar directamente desde Atención Primaria aos facultativos/as especialistas en Psicoloxía Clínica.

“A administración sanitaria debe levar a cabo accións encamiñadas para pasar da taxa de profesionais de psicoloxía clínica actual, en 3,5 psicólogos/as clínicos/as cada 100.000 habitantes, para que se achegue de maneira urxente á media europea, de 18 profesionais cada 100.000 habitantes”, advertindo de que o rol de Facultativo Especialista de Área en Psicoloxía Clínica, coas funcións que ten atribuídas, non pode ser “substituído, suplantado nin subsumido por ningún outro profesional sen menoscabo da saúde dos doentes”.