Foro "Envellecemento e traballo: a xestión do cambio demográfico"

A Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións e a Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, orgnizaron o foro “ENVELLECEMENTO E TRABALLO: A XESTIÓN DO CAMBIO DEMOGRÁFICO”,  o pasado día 19 de outubro no salón de actos do COPG. 

Esta actividade tivo como obxectivo promover a xestión da idade nos centros de traballo desde unha perspectiva psicosocial, de xeito que todas as persoas, con independencia da súa idade, se sintan capacitadas para cumprir os seus obxectivos persoas e laborais. 

Asistentes ao foro
Momento do foro
Momento do foro
Asistentes ao foro