III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia "Camiños da Psicoloxía" 2016

Os días 2, 3 e 4 de xuño celebrouse no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela o III Congreso Profesional de Psicoloxía de Galicia "Camiños da Psicoloxía". Unha oportunidade dun Congreso histórico para o que se deseñou un intenso programa científico co que se percorreron os diferentes roteiros que ofrece a psicoloxía e afondou nos retos e oportunidades da profesión. Foi o maior encontro de psicoloxía celebrado na nosa Comuniade desde a súa última edición no ano 1991.

O encontro pretendeu contribuír ao sostido crecemento científico e recoñecemento social que experimentou a psicoloxía nas últimas décadas.

 

III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia "Camiños da Psicoloxía"
Obradoiro 1 "Avaliación da credibilidade da testemuña"
Obradoiro 2 "As competencias emocionais: Un enfoque desde a psicoloxía educativa"
Obradoiro 2 "As competencias emocionais: Un enfoque desde a psicoloxía educativa"
Obradoiro 7 "Neuropsicoloxía e linguaxe. Aplicación das TICs como instrumentos facilitadores da autonomía dos pacientes"
Obradoiro 5 "Mindfulness"
Obradoiro 4 "Intervención en situacións de crise en centros educativos"
Obradoiro 3 "Ferramentas de avaliación de acoso no traballo"
Obradoiro 3 "Ferramentas de avaliación de acoso no traballo"
Conferencia 3 "O fallo humano"
Simposio 1 "Menores en conflito social"
Simposio 14 "Trauma e apego"
Simposio 14 "Trauma e apego"
Simposio 14 "Trauma e apego"
Simposio 19 "Mediación e ámbitos"
Simposio 14 "Trauma e apego"
Pósteres presentados no III Congreso
Pósteres presentados no III Congreso
Pósteres presentados no III Congreso
Pósteres presentados no III Congreso
Pósteres presentados no III Congreso
Conferencia 8 "O/A psicólogo/a no traballo en rede: do déficit á intervención"
Conferencia 8 "O/A psicólogo/a no traballo en rede: do déficit á intervención"
Simposio 13 "Psicoloxía e atención primaria de saúde"
Simposio 13 "Psicoloxía e atención primaria de saúde"
Conferencia 1 "Abusos sexuais e outras formas de maltrato sexual"
Conferencia 1 "Abusos sexuais e outras formas de maltrato sexual"
Conferencia 1 "Abusos sexuais e outras formas de maltrato sexual"
Simposio 13 "Psicoloxía e coaching"
Simposio 13 "Psicoloxía e coaching"
Exposición dos pósteres presentados no III Congreso
Exposición dos pósteres presentados no III Congreso
Mª Rosa Álvarez Prada eHipólito Puente Carracedo, Decana e Vicedecano do COPG
Chegada de Alfonso Rueda, Vicepresidente da Xunta de Galicia, ao Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia
Chegada de Alfonso Rueda, Vicepresidente da Xunta de Galicia,ao Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia
Alfonso Rueda, Vicepresidente da Xunta de Galicia, xunto con Mª Rosa Álvarez, Decana do COPG
Atención aos medios de comunicación
Atención aos medios de comunicación
Atención aos medios de comunicación
Chegada de Alfonso Rueda, Vicepresidente da Xunta de Galicia,  ao Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia
De esquerda a dereita: Alfonso Rueda, Vicepresidente da Xunta de Galicia, Mª Rosa Álvarez, Decana do COPG, Víctor M. Torrado, Presidente do Comité Organizador, Mª Concepción Fernández, Concelleira de Políticas Sociais de Santiago, e Socorro Rodríguez, Decana da Facultade de Psicoloxía da USC
De esquerda a dereita: Alfonso Rueda, Vicepresidente da Xunta de Galicia, Mª Rosa Álvarez, Decana do COPG, Víctor M. Torrado, Presidente do Comité Organizador,  Socorro Rodríguez, Decana da Facultade de Psicoloxía da USC, e Mª Concepción Fernández, Concelleira de Políticas Sociais de Santiago de Compostela
Acto inaugural do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto inaugural do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto inaugural do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto inaugural do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto inaugural do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Asistentes ao acto inaugural do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Alfonso Rueda, Vicepresidente da Xunta de Galicia, e Mª Rosa Álvarez, Decana do COPG
Apoio administrativo do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Apoio administrativo do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Apoio administrativo do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Apoio administrativo do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Conferencia 2/ Inaugural "Práctica, investigación e formación, tres illas con moito ambiente pero mal comunicadas"
Conferencia 2/ Inaugural "Práctica, investigación e formación, tres illas con moito ambiente pero mal comunicadas"
Conferencia 6 "Investigación sobre as consecuencias psicolóxicas en vítimas de desastres"
Conferencia 6 "Investigación sobre as consecuencias psicolóxicas en vítimas de desastres"
Simposio comunicacións libres 1
Simposio comunicacións libres 1
Simposio 23 "Psicoloxía e sociedade"
Simposio 23 "Psicoloxía e sociedade"
Simposio 2 "Protección da infancia e da adolescencia"
Simposio 2 "Protección da infancia e da adolescencia"
Apoio administrativo no III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Apoio administrativo no III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Simposio 20 "Mediación e xustiza"
Simposio 20 "Mediación e xustiza"
Obradoiro 6 "A cadea da consciencia: Como ensinar xerando consciencia para construir confianza"
Obradoiro 6 "A cadea da consciencia: Como ensinar xerando consciencia para construir confianza"
Conferencia 12 "Pasado, presente e futuro da psicoloxía educativa"
Conferencia 12 "Pasado, presente e futuro da psicoloxía educativa"
Simposio 22 "Psicoloxía na encrucillada"
Simposio 22 "Psicoloxía na encrucillada"
Asistentes ao Simposio 22 "Psicoloxía na encrucillada"
Simposio 16 "Psicoloxía da Intervención Social"
Simposio 16 "Psicoloxía da Intervención Social"
Simposio 7 "Empregabilidade, innovación e emprendemento en psicoloxía"
Conferencia 7 "A relación do/a psicólogo/a educativo/a coas familias"
Conferencia 7 "A relación do/a psicólogo/a educativo/a coas familias"
Conferencia 9 "Achegas da psicoloxía ao desenvolvemento do talento deportivo"
Simposio 18 "Diversas vidas, mortes diversas: a axuda no final"
Simposio 18 "Diversas vidas, mortes diversas: a axuda no final"
Simposio 17 "Achegas da psicoloxía á atención temperá"
Simposio 17 "Achegas da psicoloxía á atención temperá"
Programa Social do Congreso: Badalada 154 do Movemento Galego da Saúde Mental, do que forma parte o COPG, a cal foi dada por Mª Rosa Álvarez, Decana do COPG
Programa Social do Congreso: Badalada 154 do Movemento Galego da Saúde Mental, do que forma parte o COPG, a cal foi dada por Mª Rosa Álvarez, Decana do COPG
Programa Social do Congreso: Badalada 154 do Movemento Galego da Saúde Mental, do que forma parte o COPG, a cal foi dada por Mª Rosa Álvarez, Decana do COPG
Programa Social do Congreso: Badalada 154 do Movemento Galego da Saúde Mental, do que forma parte o COPG, a cal foi dada por Mª Rosa Álvarez, Decana do COPG
Programa Social do Congreso: Recepción do Concello no Pazo de Raxoi
Programa Social do Congreso: Recepción do Concello no Pazo de Raxoi
Programa Social do Congreso: Recepción do Concello no Pazo de Raxoi
Programa Social do Congreso: Recepción do Concello no Pazo de Raxoi
Programa Social do Congreso: Recepción do Concello no Pazo de Raxoi
Programa Social do Congreso: Recepción do Concello no Pazo de Raxoi
Programa Social do Congreso: Recepción do Concello no Pazo de Raxoi
Programa Social do Congreso: Recepción do Concello no Pazo de Raxoi
Programa Social do Congreso: Recepción do Concello no Pazo de Raxoi
De esquerda a dereita: Mª Concepción Fernández, Concelleira de Políticas Sociais do Concello de Santiago, Mª Teresa Hermida, ex-Decana do COPG, Mª Rosa Álvarez, Decana do COPG, e Socorro Rodríguez, Decana da Facultade de Psicoloxía da USC
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Entrega do premio á mellor comunicación oral do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Entrega do premio á mellor comunicación oral do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Entrega do premio ao mellor póster do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Entrega do premio ao mellor póster do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Entrega do premio ao mellor póster do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Programa Social: Cea oficial do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Simposio 6 "Psicoloxía na empresa: reflexións e experiencias prácticas"
Simposio 10 "Violencia na educación - Educación violenta"
Simposio 10 "Violencia na educación - Educación violenta"
Simposio 10 "Violencia na educación - Educación violenta"
Simposio 12 "suicidio"
Simposio 12 "suicidio"
Conferencia 4 "Mitos e realidades sobre a vellez e a saúde"
Conferencia 4 "Mitos e realidades sobre a vellez e a saúde"
Conferencia 5 "O futuro da psicoloxía en seguridade viaria: grupos especiais"
Conferencia 5 "O futuro da psicoloxía en seguridade viaria: grupos especiais"
Conferencia 5 "O futuro da psicoloxía en seguridade viaria: grupos especiais"
Simposio 21 "Neuropsicoloxía"
Simposio 21 "Neuropsicoloxía"
Simposio 11 "Psicoloxía educativa:orientar e motivvar"
Simposio 11 "Psicoloxía educativa:orientar e motivvar"
Simposio 11 "Psicoloxía educativa:orientar e motivvar"
Simposio 11 "Psicoloxía educativa:orientar e motivvar"
Simposio 8 "Psicoloxía do tráfico en Galicia"
Simposio 8 "Psicoloxía do tráfico en Galicia"
Simposio 15 "Envellecer hoxe"
Simposio 5 "Investigación Beca Siota"
Simposio 5 "Investigación Beca Siota"
Simposio 4 "Psicoloxía e corrupción"
Simposio 4 "Psicoloxía e corrupción"
Conferencia 11 / Clausura "Neurociencia e retos en psicoloxia"
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Alumnos e alumnas voluntarios no III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia. Grazas pola vosa colaboración
Alumnos e alumnas voluntarios no III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia. Grazas pola vosa colaboración
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia
Acto de clausura do III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia