A Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións informa sobre a Acreditación EUROPSY

22/6/2017

Co obxectivo de solicitar dunha forma máis sinxela o Certificado de Especialista en Psicoloxía do Traballo e das Organizacións pola vía de veteranos, se levas inscrito como mínimo 2 anos na División, e a túa solicitude de incorporación como membro ordinario, foiche comunicada polo Consejo, poderás solicitalo cumprimentando os seguintes anexos e mandalos ao teu COP correspondente: 

** Solicitude Europsy Especialista en Traballo atopándose en posesión do Certificado Europsy básico vixente: 

No caso de que se dispoña do certificado “Europsy básico” vixente, e queiras solicitar o “Europsy Especialista en Traballo”, o importe que os solicitantes terán que abonar, para formalizar a súa solicitude polos gastos administrativos do proceso de valoración será de 125 € (21% IVE incluído). 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

DOCUMENTOS A PRESENTAR

1. Modelo de solicitude.

Anexo 1.A

2. Adhesión principios éticos.

Anexo 1.1

4. Rexistro Público. Estes datos aparecerán no Rexistro Europeo, onde aparecen todos os psicólogos/as acreditados/as pola EFPA.

Anexo 4

6. Declaración xurada.

Anexo 5

7. Currículum vitae.

Anexo 6

8. Solicitude do Certificado Europeo (EuroPsy).

Anexo 7

9. Copia do comprobante de pagamento polos gastos de tramitación da solicitude.

 

O importe que terás que abonar para formalizar a túa solicitude polos gastos administrativos do proceso de valoración será de 150€ (21% IVE incluído). 

Esta información está dispoñible na páxina web oficial da División de PTORH

http://www.europsy.cop.es/index.php?page=Trabajo-Introduccion