Subvencións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo  FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e convócanse para o ano 2019

28/1/2019

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo  Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

28/1/2019