Formación gratuíta en sensibilización, prevención e erradicación da violencia contra as mulleres a través de Unión Profesional

18/4/2024

Desde Unión Profesional e grazas a un convenio coa Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, lanzan un catálogo de formacións online dirixidas ás profesionais colexiadas e colexiados co obxectivo de proporcionar as ferramentas precisas para contribuír á erradicación das violencias contra as mulleres. 

A inscrición xa está aberta e os cursos comezarán a partir do 1 de maio, a través da plataforma de formación de Unión Profesional. 

A plataforma conta con dous cursos xerais para profesionais de todos os ámbitos e tres cursos específicos enfocados na sensibilización, prevención e erradicación dos distintos tipos de violencias machistas.

1 – Sensibilización para a prevención e a erradicación da violencia contra as mulleres.
2 – Prevención e actuación ante o acoso, a discriminación e a violencia contra as mulleres na contorna laboral e profesional.
3 – Prevención da violencia contra as mulleres en contornas sanitarias.
4 – Prevención da violencia contra as mulleres en contornas xurídicas.
5 – Prevención da violencia contra as mulleres en contornas sociais.

No seguinte Dossier Informativo suxírense tres posibles itinerarios.

A formación é gratuíta e online.