Convenio de colaboración entre Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e o COPG para os programas de atención psicolóxica a mulleres e menores que sofren violencia de xénero, e Abramos o Círculo