Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación