Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia